Marián Trizna

12. 9. 1897
Bobrovec
—  13. 5. 1966
Bratislava
Pseudonym:
Svažan
Žáner:
poézia

Životopis autora

Marián TRIZNA v r. 1911 – 15 študoval na obchodnej akadémii v Kežmarku, 1915 – 18 účastník prvej svetovej vojny, domov sa vrátil až 1921 z Ruska. R. 1921 – 23 účtovník nemocenskej poisťovne v Liptovskom Mikuláši, 1923 – 26 riaditeľ nemocenskej poisťovne v Banskej Štiavnici, Komárne a v Hlohovci, 1926 – 38 v Rimavskej Sobote, 1938 – 40 v Spišskej Novej Vsi, 1940 – 45 v Prešove, 1945 – 46 v Komárne, 1946 – 49 v Leviciach, 1949 – 53 úradník nemocenskej poisťovne, 1953 – 55 kreslič Čs. št. filmu, od 1955 na invalidnom dôchodku v Bratislave. V literárnej tvorbe ho povzbudzoval Š. Krčméry, ktorý s uznaním prijal jeho básnicky debut Na peruti dúm (1928). Ďalšie zbierky: Skyva (1935), Ruže a tŕne (1937), Krížne cesty (1944). Uverejňoval poviedky, črty, besednice a fejtóny s aktuálnou spoločenskou problematikou v periodikách Slov. politika a Gemer-Malohont, popularizoval nemocenské poistenie.