Mariana Komorová photo 1

Mariana Komorová

15. 12. 1950
Bzince pod Javorinou
Žáner:
esej, literatúra faktu, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba

Stručná charakteristika

    Po časopiseckých začiatkoch (Slniečko, Slovenka a i.) sa etablovala ako autorka literatúry pre mládež. V poviedkach, novelách a románoch pre deti a mládež sa pokúša o psycho-sociálnu analýzu pocitov detí a dospievajúcich v zložitých životných situáciách. Od počiatku tvorby sa systematicky orientuje najmä na mravnú krízu rodiny (rozchod rodičov, alkoholizmus, citové alebo morálne zlyhanie blízkych ľudí, ale aj problém života a smrti) a jej traumatizujúci vplyv na detskú osobnosť. Charakteristické znaky jej prozaickej tvorby pre deti a mládež sa prejavujú už v debute Najväčšie želanie (1986), neskôr v románovej novele Ty si moja pevná loď (1988), románoch Milión krokov do bezpečia (1994), Medzi nami Indiánmi (1997), Jej veličenstvo dospelosť (2001), Tajomstvo mušle (2006). V oblasti literatúry pre dospelých sa predstavila zbierkou kresťansky ladených poviedok zo súčasnosti Sklenená ovečka (1997). Spolu so svojím otcom L. Vargom vydala historický román Kľúč od raja (1997), tematicky čerpajúci z čias Germánskej a Rímskej ríše. V spoluatorstve s otcom vydala aj biografický román o detstve Ježiša Krista Najmladší veľkňaz (1999), jeho voľné pokračovanie o duchovnom pôsobení Ježiša Krista od jeho trinásteho do tridsiateho roku života pod názvom Mesiáš (2004) a historický román o Alžbete Bátoriovej Modrá krv (2001). Komorovej súbor biografických próz o šiestich menej známych stredoslovenských osobnostiach národného obrodenia vyšiel pod názvom V hlbinách času (2003). Zbierka poviedok zo súčasnosti ,  v ktorej rezonuje hlboká viera vyšla pod názvom Sen o živej vode (2014). Život a dielo piatich významných svetových autorov 20. storočia (S. Undsetová, P. Claudel, A. J. Cronin, F. Mauriac a A. Munthe) predstavila v knihe Hľadať a nájsť (2010).Komorovej súbor biografických próz o šiestich menej známych stredoslovenských osobnostiach národného obrodenia vyšiel pod názvom V hlbinách času (2003). Zbierka poviedok zo súčasnosti, v ktorej rezonuje hlboká viera vyšla pod názvom Sen o živej vode (2013). Kniha Sonáta pre Beethovena a Sťahovavé vtáky (2013) obsahuje dve prózy určené najmä čitateľkám.
  Pre rozhlas zdramatizovala prózy Najväčšie želanie, Medzi nami Indiánmi, Sklenená ovečka; píše aj umelecko-bografické rozhlasové pásma o slovenských a inonárodných spisovateľoch a kultúrnych dejateľoch s vyčerpávajúcim obsahom o ich živote a diele. Je tiež autorkou rozhlasových hier, v súčasnosti sa venuje prevažne tvorbe rozhlasovým pásem pre dospelých s náboženskou tematikou.