Mariana Komorová photo 1

Mariana Komorová

15. 12. 1950
Bzince pod Javorinou
Žáner:
esej, literatúra faktu, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba

Výberová bibliografia

ŠAH: Mariana KOMOROVÁ – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s. 159 – 160.

BOLECHOVÁ, Lucia: Život a dielo Mariany Komorovej. Bakalárska práca. Katolícka univerzita v Ružomberku. 2010

SLIACKY, Ondrej a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava, Literárne informačné centrum 2009.

KASÁČ, Zdenko: Smelá a objavná sonda. In: Slovenské pohľady, 1995, č. 7 – 8, s. 275-277.

KEPŠTOVÁ, Ľubica: Medzi nami Indiánmi. In: Bibiana, 5, 1997, č. 2, s. 46 – 47.

TUČNÁ, Eva: Marginálie o literatúre pre deti. Nitra 2000.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Od estetizovanej hry k estetickému poznávaniu. Literatúra pre deti a mládež 2001. In: Bibiana, 9, 2002, č. 2, s. 8.