Marianna Grznárová photo 1

Marianna Grznárová

1. 12. 1941
Rudno nad Hronom
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza, scenáristika

Napísali o autorovi

Tradičnejší typ animovaných rozprávok posunula na vyššiu hodnotovú
úroveň tvorba Marianny Grznárovej (1941). Humorný tón, založený
na jemnom parodovaní tematiky, sujetu i rozprávačskej obradnosti ľudovej
rozprávky, priniesli rozprávky Maťko a Kubko (1977, ako televízny večerníčkový
seriál Pásli ovce valasi 1973), a to najmä zásluhou vtipného až
groteskného podania jednotlivých príbehov dvoch svojráznych, dobromyseľných
a smiešne nešikovných valachov. Spojenie charakteristických
vlastností dieťaťa so statusom dospelých osôb v ich postavách vyvoláva
komický efekt, pričom príbehy zároveň zdôrazňujú harmóniu a spolupatričnosť
v medziľudských vzťahoch. Hravosť v prepojení s lyrickou atmosférou
a symbolikou charakterizuje aj jej rozprávkové miniatúry Bosá
jabloň (1980).
In: Zuzana Stanislavová: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1960. Bratislava, Literárne informačné centrum 2010