Marianna Grznárová photo 1

Marianna Grznárová

1. 12. 1941
Rudno nad Hronom
Žáner:
esej, poézia, pre deti a mládež, próza, scenáristika

Výberová bibliografia

ŠAH: Marianna Grznárová – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 154.

DEMEKOVÁ, Adela – GRZNÁROVÁ, Marianna: Som rada v anonymite (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 25. 11. 2009, č. 24, s. 12.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XX.

STANKOVIČOVÁ, Henrieta: O detstve a iných snoch (Marianna Grznárová: Balóny pani Barusovej). In: Knižná revue, roč. XV, 19. 1. 2005, č. 2, s. 5.

VLNKA, Jaroslav: Marianna Grznárová: Dvaja na ceste. In: Bibiana, roč. 10, č. 4 (2003), s. 47-48

KOVALČÍKOVÁ, Elena – GRZNÁROVÁ, Marianna: Je viac dobrých kníh než dobrých čitateľov (Rozhovor s autorkou kníh pre deti a scenáristkou Mariannou Grznárovou). In: Knižná revue, roč. XIII, 11. 6. 2003, č. 12, s. 12.

ŠAH: Marianna Grznárová. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 12, s. 156.

STANISLAVOVÁ, Zuzana: Kontexty modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež. Prešov 1998.

KOPÁL, Ján: Próza a poézia pre deti a mládež – teória, poetológia. Nitra 1997.

JURČO, Milan: Čudný tvor – Hašterica. Zlatý máj, 23, 1979, č. 3, s. 155 – 158.

KOPÁL, Ján: Marianna Grznárová: Maťko a Kubko. In: Slovenské pohľady, roč. 94, č. 7 (1978), s. 137 – 138