Marína Čarnogurská-Ferancová

11. 6. 1940
Bratislava
Žáner:
odborná literatúra, prekladateľská činnosť

Životopis autora

Marína ČARNOGURSKÁ-FERANCOVÁ sa narodila 11. 6. 1940 v Bratislave. R. 1957 maturovala na gymnáziu v Bratislave, kde v 60. rokoch študovala popri zamestnaní čínštinu na jazykovej škole, 1963 – 69 sinológiu a filozofiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. R. 1957 – 63 pracovala ako detská zdravotná sestra, 1969 – 72 bola internou ašpirantkou na Katedre filozofie Filozofickej fakulty UK, po politických previerkach pracovala r. 1972 – 90 ako pisárka anglickej obchodnej korešpondencie, po 1990 pôsobila v Literárnovednom ústave, od 1991 v Kabinete orientalistiky SAV. Už počas vysokoškolského štúdia sa špecializovala na výskum starovekých čínskych filozofických textov. Z ich veľkého množstva, ktoré preložila do slovenčiny, vyšiel knižne výber zo starovekých konfuciánskych textov pod názvom A riekol majster… (1977), s E. Bondym preložila a literárne zrekonštruovala pôvodnú formu originálu Lao-c’: O Ceste Tao a Jej tvorivej energii Te (1993), na vydanie pripravila a preložila Príbehy dračích cisárov (1993), Múdrosť starej Číny (1995), Sen o červenom pavilóne 1 –2 od Cchao-Süe-čchina (1996 –2001), poéziu Cchaj-Wen-ťi: Osemnásť plačov húnskej píšťaly (1996) a knihu moderných čínskych poviedok Lao-Še: Kosák mesiaca (1983). Zaoberá sa teoretickými problémami prekladu čínskych ideografických textov do európskych, foneticky písanych jazykov a porovnávacím výskumom pôvodnej svetonázorovej orientácie pravekých civilizácií. Výsledky svojich výskumov uverejňuje v odborných periodikách (Chinese Literature and European Context, Slovak review, Filozofický časopis, Filozofia, Revue svetovej literatúry, Historická revue a i.).