Marína Čeretková-Gállová photo 1

Marína Čeretková-Gállová

26. 9. 1931
Zbehy
—  22. 10. 2017
Žáner:
próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika

Napísali o autorovi

Výstižne napísal Petrík, že Čeretkovej je cudzí epický pokoj, odstup od zobrazovaného, že príliš ju strháva prúd príbehu, akoby sa vŕšila za nejakú osobnú kritiku. Tento pocit ukrivdenosti preniká u autorky všetko.

Ivan Kusý

Maríne Čeretkovej-Gállovej jedno neslobodno upierať, že dopodrobna ovláda vari všetky variácie a kombinácie ženského erotického inštinktívneho myslenia: žiaľ, iba takého. Portrét Moniky (v novele Koniec líšky) je z tohto hľadiska spravený úplne virtuózne. Aj čitateľsky zaujímavo.

Pavol Števček

Sú gnozeologické body, ktoré takmer geometricky určujú filozofickú rovinu autorky: nenávisť, láska (erotika) a medzi nimi v rôznych konšteláciách sa pohybujúci strach ako ich mutácia (ak strach o niekoho súvisí s láskou k nemu, strach z niekoho súvisí s nenávisťou k nemu).

Ivan Kadlečík

Poviedky Maríny Čeretkovej-Gállovej sú napísané s citlivým zmyslom pre realitu, rozprávanie v nich je vyvážené, zodpovedajúce ich základnému ideovému poslaniu. Všetky čerpajú z aktuálnych problémov našej súčasnosti. Poukazujú predovšetkým na tragické osudy detí z neusporiadaných alebo rozvrátených rodín.

Pavol Plutko

Je dostatočne vyspelá a skúsená, aby dokázala svoje témy realizovať hlbokým ponorom do psychológie svojich postáv i veľmi príťažlivo pre čitateľa. Menej ľudí už vie, že toto žieňa bolo za komunistov vystavené priam neuveriteľnému prenasledovaniu. Zakázali jej publikovať dlhé roky, prenasledovali ju tak, že nemohla vykonávať ani občiansku prácu.

Jozef Bobok