Marína Čeretková-Gállová photo 1

Marína Čeretková-Gállová

26. 9. 1931
Zbehy
—  22. 10. 2017
Žáner:
próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika

Výberová bibliografia

KOČÍK, Tibor: Košická literárna scéna na pozadí mizérie "normalizácie". In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 2, s. 82 – 100.

KOVÁČOVÁ, Zuzana: Stála pri zrode dievčenského románu. Nad tvorbou Maríny Čeretkovej-Gállovej. In: Literárny týždenník, roč. XXX. 15. 11. 2017, č. 39 – 40, s. 8.

Redakcia: Zomrela Marína Čeretková-Gállová. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 19.

GRMANOVÁ, Martina: Štyrikrát "love story" (Marína Cečertková-Gállová: Trinásta komnata). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 2. 2011, č. 3, s. 5.

ŤAPAJOVÁ, Elena: Život a dielo Maríny Čeretkovej-Gállovej. In: Knižná revue, roč. XIX, 16. 9. 2009, č. 19, s. 3.

ČEERVEŇÁK, A., ed.: Život a dielo Maríny Čeretkovej-Gállovej. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa a Spolok slovenských spisovateľov 2009.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008, s. 70.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006, s. 191, 239.

ŠAH: Marína Čeretková-Gállová – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 9, s. 158.

ČEVEŇÁK, A.: Nitrianska kreativita. Nitra: MS 2005.

SOUČKOVÁ, M.: Marína Čeretková-Gállová. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005, s. 120 – 121.

STANISLAVOVÁ, Z.: Marína Čeretková-Gállová. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005, s. 52 – 53.

Encyclopaedia Beliana, zv. 3. (Č – Eg). Bratislava: Encyklopedický ústav Slovenskej akadémie vied 2003, s. 47.

STANISLAVOVÁ, Z.: V plynutí času. Prešov: Lana 2003, s. 45.

PAŽITNÝ, Anton: Historické a literárne reálie a personálie Nitry. Nitra: Dom Matice slovenskej 2002, s. 56.

KERNÁ, I. – ČERETKOVÁ-GÁLLOVÁ, M.: Moja samota už nebolí (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 14, 2001, č. 35.

Marína Čeretková-Gállová (Bibliografický leták). Nitra: Krajská štátna knižnica K. Kmeťku 2001.

MELICHER, J., ed.: Ženskými očami. Marína Čeretková-Gállová jubiluje. Nitra: MS 2001.

PAŽITNÝ, A.: Marína Čeretková-Gállová. In: Slovenské národné noviny, 12 (16), 2001, č. 18.

REZNÍK, J.: Túry do literatúry. Po literárnych stopách Slovenska. Bratislava: Slovart 2001, s. 404.

ŠAH: Marína Čeretková-Gállová. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, č. 9, s. 158.

VITÉZOVÁ, E.: Marína Čeretková-Gállová: Koniec hastrmana. In: Bibiana, 6, 1999, č. 1 – 2.

ČÚZY, L.: To je literatúra? (Marína Čeretková-Gállová: Anjelik). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 111, 1995, č. 3.

SOUČKOVÁ, M.: Približovanie alebo vzďaľovanie (Marína Čeretková-Gállová: Anjelik). In: Romboid, 30, 1995, č. 10.

ŠPAČEK, Jozef: Východiská a pseudovýchodiská (Marína Čeretková-Gállová: Anjelik). In: Knižná revue, roč. V,  8. 3. 1995, č. 4, s. 5.

HOLKA, P. – ČERETKOVÁ-GÁLLOVÁ, M.: Potrebujeme sa všetci navzájom (Rozhovor). In: Pravda, zv. 4 (75), 31. 5. 1994, č. 125.

ČERETKOVÁ-GÁLLOVÁ, Marína: Nebola som pohodlná režimu... In: Romboid, 28, 1993, č. 6.

ZÁBREDSKÝ, A.: Jubilantka z Nitry. In: Slovenské národné noviny, 2, 1991, č. 47.

Marína Čeretková-Gállová (Bibliografický leták). Nitra: Okresná knižnica 1989.

Marína Čeretková-Gállová. In: Encyklopédia dramatických umení Slovenska, zv. 1  (A – L). Bratislava: Veda 1989, s. 167.

MELICHER, J., Čeretková- Gállová, M.: Svet ženy a detí (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 26.

LIBA, P.: Dievčenský román (Marína Čeretková-Gállová: Úraz). In: Slovenské pohľady, 104, 1988, č. 2.

TRUHLÁŘ, B.: Hľadanie ľudskej statočnosti (Marína Čeretková-Gállová: Úraz). In: Romboid, 22, 1987, č. 12.

Marína Čeretková-Gállová. In: Encyklopédia slovenských spisovateľov, zv. 1. (A – O). Bratislava: Obzor 1984, s. 101 – 102.

FARKAŠOVÁ, E.: Sedem obrazov „cudnosti“ (Marína Čeretková-Gállová: Cudzie deti). In: Smena, zv. 37, 19. 4. 1984, č. 94.

TRUHLÁŘ, B.: Próza spoločensky účinná (Marína Čeretková-Gállová: Cudzie deti). In: Romboid, 19, 1984, č. 3.

ŽILKA, T.: Marína Čeretková-Gállová: Cudzie deti. In: Slovenské pohľady, 99, 1983, č. 10.

BŽOCH, J.: Marína Čeretková-Gállová: Dlhé čakanie Adely Drozdíkovej. In: Zlatý máj, 26, 1982, č. 9.

ČÚZY, L.: Sentimentalita – pre koho? (Marína Čeretková-Gállová: Dlhé čakanie Adely Drozdíkovej). In: Práca, zv. 37, 14. 7. 1982, č. 165.

ŽILKOVÁ, M.: Na margo experimentu (Marína Čeretková-Gállová: Len neumrieť na lásku). In: Slovenské pohľady, 97, 1981, č. 8.

PLINTOVIČ, I.: Marína Čeretková-Gállová: Jednooký. In: Slovenské pohľady, 95, 1979, č. 8.

ŠPAČEK, J.: V hlbinách dezilúzie (Marína Čeretková-Gállová: Jednooký). In: Smena, zv. 32, 22. 2. 1979, č. 45.

TRUHLÁŘ, B.: Pokus o sociálnu sondu (Marína Čeretková-Gállová: Jednooký). In: Romboid, 14, 1979, č. 5.

Marína Čeretková-Gállová. In: Encyklopédia Slovenska, zv. 1 (A – D). Bratislava : Veda 1977, s. 360.

ŠTEVČEK, P.: Aj žena je človek. In: Slovenské pohľady, 78, 1962, č. 12.