Marína Čeretková-Gállová photo 1

Marína Čeretková-Gállová

26. 9. 1931
Zbehy
—  22. 10. 2017
Žáner:
próza, publicistika, rozhlasová tvorba, scenáristika

Životopis autora

Marína Čeretková-Gállová sa narodila 26. septembra 1931 v Zbehoch, kde navštevovala Ľudovú školu (4 triedy), potom Dievčenské gymnázium v Nitre, kde roku 1950 maturovala. V tom istom roku nastúpila na Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave (odbor slovenčina – dejepis). Roku 1951 bola však ako „nábožensky nevyrovnaná dcéra arizátora“ preradená do výroby (pracovala ako šička v Odevných závodoch, n. p. Hlohovec), roku 1952 nastúpila do zamestnania v Archeologickom ústave SAV (najskôr v Bystričke pri Martine, neskôr v Nitre). Roku 1953 sa ako „očistená a prevychovaná“ vrátila na FF UK v Bratislave. Začala písať poviedky a malé literárne žánre, realizovala sa ako recitátorka umeleckej literatúry. Po ukončení vysokoškolského štúdia sa zamestnala v Československom rozhlase v Košiciach ako redaktorka literárno-dramatickej redakcie. Tu začala písať rozhlasové pásma i dramatické diela. V atmosfére roku 1968 sa angažovala vo všetkých sférach života. Pôsobila ako tajomníčka Východoslovenskej odbočky Zväzu slovenských spisovateľov, bola redaktorkou literárnej redakcie a externou šéfredaktorkou kultúrno-spoločenského časopisu Realita. Po dramatickom závere 68. roku neprešla ako nestraníčka previerkami a v závere roku 1970 musela rozhlas opustiť. Pracovala v rôznych zamestnaniach (na Mestskom ústave národného zdravia, ako referentka Odevných závodov kpt. Nálepku v Košiciach, ako pracovníčka knižnice atď.). Roku 1979 sa presťahovala do Nitry, lenže aj tu sa musela prebíjať rôznymi zamestnaniami (od referentky na SOU potravinárskom po vychovávateľku v Strednej škole priemyselnej). Zápasila s dobou, ktorá ju nemilosrdne ponižovala a marginalizovala. Po roku 1968 sedem rokov nemohla publikovať. Publikačné možnosti jej po siedmich rokoch zákazu publikovať pomohol vytvoriť riaditeľ vydavateľstva Slovenský spisovateľ Vojtech Mihálik – takto vyšiel román Jednooký (1978) a ďalšie diela. Po roku 1989 sa začala angažovať v Nitrianskej odbočke Spolku slovenských spisovateľov, v Dome Matice slovenskej, ktorá jej roku 2001 vydala publikáciu Ženskými očami. Jej diela sa začali objavovať v rôznych vydavateľstvách. Roku 2002 získala Cenu mesta Nitra, roku 2007 Krajská knižnica Karola Kmeťku vydala jej Personálnu bibliografiu, roku 2009 Nitrianska odbočka SSS vydala publikáciu Život a dielo Maríny Čeretkovej-Gállovej. Spisovateľka žije a literárne i spoločensky sa angažuje v Nitre.