Marína Oľga Horváthová

16. 5. 1859
Martin
—  10. 3. 1947
Martin
Pseudonym:
Marína, Slovenka, Turčianka
Žáner:
dráma, próza
Absolvovala štúdium v súkromnom dievčenskom ústave Ľ. Korkovej v Martine. Žila v Martine, kde sa agilne zapojila do kultúrneho a spoločenského života, r. 1876 – 92 popredná herečka Slov. spevokolu, 1919 – 34 kustodka národopisných zbierok Slov. národneho múzea. Od r. 1879 časopisecky publikovala črty, poviedky a novely pre deti i dospelých, poznačené sentimentalizmom, r. 1888 v tomto duchu koncipovala novelu Vzdory srdcu (knižne vyšla až r. 1920). Známejšia bola ako dramatická autorka hrou Sirota (1892), resp. Slovenská sirota alebo Stratená, ktorú uvádzali… Čítať ďalej