Mário Polónyi photo 1

Mário Polónyi

23. 11. 1975
Nitra
Žáner:
poézia, próza

Životopis autora

Mário Polónyi sa narodil 23. novembra 1975 v Nitre, detstvo prežil v rodisku, v Harmanci a v Leviciach. Tam absolvoval gymnaziálne štúdiá, od roku 1993 študoval na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Počas štúdia na gymnáziu uverejnil verše v Dotykoch, zapojil sa do aktivít literárnych klubov, publikoval v internetovom časopise Literatlík. V „samizdatovom“ vydavateľstve Kýblik plný zubof mu vyšla prvá samostatná zbierka poézie s názvom Strach. Potom sa zapojil do činnosti literárneho klubu Generácia, bol úspešný v niekoľkých súťažiach (Petržalské súzvuky Ferka Urbánka a súťaž Tak píšem ja organizovanú klubom Žiarelka v Žiari nad Hronom). Od roku 2003 píše texty pre alternatívnu folkovú kapelu Pathetic Hypermarket Band, ktorú založil a vedie, spieva v nej a hrá na gitare. Rok 2006 je pre Polónyiho prelomový. Opustil stabilné zamestnanie a založil si živnosť na prekladateľskú činnosť. Študuje na Štátnom konzervatóriu v Bratislave, odbor kompozícia. V roku 2006 mu vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov vyšiel autobiografický román Planéta nešťastných ľudí. V súčasnosti píše prevažne texty v slovenčine aj v angličtine a kratšie prozaické útvary. Žije v Bratislave.