Márius Kopcsay

21. 4. 1968
Bratislava
Žáner:
pre deti a mládež, próza, iné

Výberová bibliografia

CSIBA, Karol: Tri literárne obrazy zmyslového vzrušenia. Poznámky k dielam I. Koleniča, M. Kopcsaya a P. Pišťanka. In: Fraktál, roč. 5, 2022, č. 3, s. 63 – 65.

ROSOVÁ, Michaela: Kopcsayova poetika márnosti (Recenzia). In: Rozum, roč. 4, 2022, č. 3, s. 56 – 58.

FEDORKOVÁ, Andrea: K rámcovým kompozičným častiam v tvorbe Máriusa Kopcsaya. In: Romboid, roč. LV, č. 7, s. 8 –19.

BADŽGOŇOVÁ, Katarína: Podoby mestského a prírodného prostredia v prózach Máriusa Kopcsaya, Moniky Kompaníkovej a Petra Krištúfka. In: Slovenská literatúra, roč. 67, 2020, č. 2, s. 139 – 156.

Autor neuved.: Márius Kopcsay sa narodil 21. 4. 1968 v Bratislave. Už 50 rokov žije... In: Rozum, roč. I, 22. 2. 2019, február – marec, s. 39.

ŠAH: Márius Kopcsay – 50 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 4, s. 160.

-BB- KZ-: Čriepky surovej reality (S. Uriková: Živé ploty, M. Kopcsay: Asvabaždénie, J. Mravec: Interview s fotografiou (Sedem No. 3), T. Janovic: Dvaja v jednom, Milan S. Ďurica: Testimonium hoc verum est). In: Knižná revue, roč. XXVI, 18. 4. 2016, č. 4, s. 7.

MIKŠÍK, Matúš: Veľký román o malosti človeka (M. Kopcsay: Asvabaždénie). In: Knižná revue, roč. XXVI, 31. 3. 2016, č. 3, s. 11.

-KZ- -MV-: Oslobodenie zábavou. In: Knižná revue, roč. XXVI, 25. 2. 2016, č. 2, s. 2.

NÁDASKAY, Viliam: My znájem tvajé statúsy na fejsbúku. (Recenzie). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 4 – 5, s. 109 – 111.

JUROVSKÁ, Michaela: Oslobodenie podľa Kopcsaya alebo Nebo nad Kakániou. In: Pravda, 8. 6. 2016. Dostupné na: http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/395387-kniha-tyzdna-oslobodenie-podla-kopcsaya-alebo-nebo-nad-kakaniou/

ŠPAČEK, Jozef: Groteska nie celkom globálna. In: Slovo 18. 10. 2016, dostupné na: http://www.noveslovo.sk/c/Groteska_nie_celkom_globalna

CSIBA, Karol: "Úryvok" z minuloročnej zostavy próz (tridsať kníh a ešte jeden malý literárny apendix). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 12.

Autor neuved:: Anasoft litera fest 2015. In: Knižná revue, roč. XXV, 6. 5. 2015, č. 9, s. 7.

BELKOVÁ, Zuzana – KOPCSAY, Márius: Odlišnosti ma inšpirujú (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXV, 8. 4. 2015, č. 7, s. 22 – 23.

ŠAKOVÁ, Jaroslava: Márius Kopcsay: Jednouholník (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 8. 4. 2015, č. 7, s. 6.

KASARDA, Martin – KOPCSAY, Márius: Som optimista, ktorý vyzerá ako pesimista. (Rozhovor). In: Sme, roč. 24, 24. 3. 2015, č. 70, príloha O knihách, s. VIII – IX.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Sebairónia i sebaľútosť bez sebaúcty. Márius Kopcsay: Jednouholník. (Kniha týždňa). In: Pravda, roč. 25, 25. – 26. 7. 2015, č. 171, s. 32.
Dostupné na: http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/362771-sebaironia-i-sebalutost-bez-sebaucty/

bj: Márius Kopcsay: Jednouholník. In: Pravda, 7. 3. 2015.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/347863-marius-kopcsay-jednouholnik/

HUMAJOVÁ, Daniela – MARTINOVÁ, Ina – PÁNIKOVÁ, Jana: Slovenská literatúra vo svete. In: Knižná revue, roč. XXIV, 8. 1. 2014, č. 1, s. 9.

PASSIA, Radoslav  – TARANENKOVÁ, Ivana, eds.:Hľadanie súčasnosti, Bratislava: Literárne informačné centrum, 2014.

CSIBA, Karol: Fragmenty slovenskej prózy 2011 (25 887 znakov o pôvodnej literatúre). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s.14 – 15.

NAŠČÁK, Peter: Príhody ďalšieho antihrdinu (Márius Kopcsay: Veselé príhody z prázdnin). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 4. 4. 2012, č. 7, s. 4.

-rm-: Bola aj nebola (Prezentácia novej knihy: Veselé príhody z prázdnin). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 1. 2012, č. 1, s. 2.

TARANENKOVÁ, Ivana: K podobám fantastiky v slovenskej próze po roku 1989. In: JeTo tak.sk, 16. 11. 2012.
Dostupné na: http://www.jetotak.sk/poetica-hermetica/k-podobam-fantastiky-vslovenskej-proze-po-roku-1989.

ČÚZY, Ladislav: Márius Kopcsay. Veselé príhody z prázdnin (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 128, 2012, č. 12, s. 117 – 119.

KRAVÁRIK, Peter: Márius Kopcsay. Veselé príhody z prázdnin (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 128, 2012, č. 12, s. 115 – 117.

JUROVSKÁ, Michaela: Cena OSS za rok 2009 (Márius Kopcsay: Medvedia skala). Laudatio. In: Rak, roč. XVI, 2011, č. 1, s. 53 – 54.

KARPINSKÝ, P.: Päť x päť (antológia 25 próz súčasných slovenských autorov s krátkymi portrétmi): LIC 2011.

NAŠČÁK, Peter: Márius Kopcsay. Medvedia skala. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 127, č. 9,  2011, s. 111.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VI.

PASSIA, Radoslav: Smutno-smiešny vesmír. Márius Kopcsay: Medvedia skala. (Konfrontácie 2). In: Romboid, roč. XLV, 2010, č. 5 – 6, s. 46 – 51.

BARBORÍK, Vladimír: Poznámky k prozaickému typu. Márius Kopcsay: Medvedia skala. (Konfrontácie 2). In: Romboid, roč. XLV, 2010, č. 5 – 6, s. 46 – 51.

HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. V.

HAVERLA, Miloš: Ars vivendi alebo umenie špicľovať (Márius Kopcsay: Mystifikátor). Recenzia. In: Rak, roč. XIV, 2009, č. 3, s. 32 – 35.

HALVONÍK, A.: Márius Kopcsay: Mystifikátor. In: Knižná revue, roč. XVIII, 17. 12. 2008, č. 26, s. 1.

Autor neuved. – KOPCSAY, Márius: Čím žije literatúra (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVIII, 10. 9. 2008, č. 19, s. 11.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

ORIEŠEK, Patrik: Veľký návrat Slniečka na rukavičke. Márius Kopcsay: Zbytočný život. (Recenzia). In: Rak, roč. XII, 2007, č. 2, s. 45 – 47.

SVETOŇ, Ľ.: Nevšedne o všednosti (Márius Kopcsay: Zbytočný život). In: Knižná revue, 17, 2007, č. 8.

HALVONÍK, Alexander: Márius Kopcsay: Domov (Náš tip). In: Knižná revue, roč. XVI, 18. 1. 2006, č. 2, s. 1.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

TOMÁŠ, Radoslav: Krásne trápny príbeh (Márius Kopcsay: Stratené roky). In: Knižná revue, roč. XV, 5. 1. 2005, č. 1, s. 5.

SVETOŇ, Ľuboš – KOPCSAY, Márius: Je mi súdené žiť svoje stratené roky (Rozhovor).
In: Knižná revue, 13. 10. 2004, č. 21, s. 12.

SUCHÝ, Viktor: Život ako stav núdze. In: Slovo, 22. 12. 2004, dostupné na: http://www.noveslovo.sk/node/21484

KOHÚT, J.: Márius Kopcsay: Stratené roky. In: Vlna, 6, 2004, č. 20 – 21.

KRŠÁKOVÁ, D.: Predsa len s perspektívou. In: Knihy a spoločnosť, december 2004, s. 11.

MIKULA, V.:  „Nezrelý“ debutant. In: OS, 1999, č. 4.