Maroš Bančej

4. 9. 1960
Michalovce
—  17. 7. 2019
Žáner:
esej, poézia, iné

Výberová bibliografia

URBAN, Jozef: Ľudia sa môžu vykašľať na heslá (úryvok z audiozáznamu). Jozef Urban (hostiteľ), Peter Pišťanek, Maroš Bančej, Stanislava Chrobáková (hostia relácie). Beseda. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 4, s. 192 –  200.

VLADO, Martin: Marošova smrť ma zasiahla. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 10, s. 129.

BALÁŽ, Ireney: Za Marošom Bančejom (4. 9. 1960 – 17. 7. 2019). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 10, s. 128 – 129.

Redakcia: Zomrel MAROŠ BANČEJ, niekdajší šéfredaktor časopisu Dotyky. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 15.

ŠAJDOVÁ, Ľuba: Školy básnické (rozhovor s Vojtechom Mihálikom, Vojtechom Kondrótom, Jozefom Urbanom a Marošom Bančejom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 1, s. 89 – 99.

Autor neuved.: Všestranný literát Maroš M. Bančej...  In: Literárny týždenník, roč.XXXI,
12. 12. 2018, č. 43 – 44,  príl. Literatúra 4/2018, s. II.

NAVRÁTIL, Martin: Slovenská poézia 2017 (Hodnotenie literatúry roku 2017). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 82 – 83.

ŠIKULA, Bystrík: Ceny Slovenských pohľadov za rok 2016. Maroš Bančej – próza. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 2, s. 132.

ŠAH: Maroš Bančej – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 9, s. 160.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

ŠRANK, J.: Maroš M. Bančej. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

HARÁK, I.: Literatura našeho času. In: Dotyky, 1999, č. 5.

MACSOVSZKY, P.: Zvliekanie (pri)starej kože. In: Romboid, 1996, č. 2.

KAZIMÍR, Ľuboš – BANČEJ, Maroš: Maroš Bančej (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 14. 6. 1995, č. 10, s. 4.

My sme tu pre ľudí (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 6, 1993, č. 40.