Maroš Hečko photo 1

Maroš Hečko

18. 1. 1967
Bratislava
Žáner:
poézia, próza, scenáristika

Výberová bibliografia

JANECOVÁ, Tamara: Čas mohutného prílivu alebo odlivu?. In: Knižná revue, roč. XXXII., 2022, č. 7/8, s. 23.

'RIUS JÍLEK, Peter F.: RITE DE PASSAGE MAROŠA HEČKA. (Hečko, Maroš: Ďalej na Západ sa dá ísť len ne Východ). In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 3, s. 137 – 138.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Päťdesiatnici: Hladina ustálená. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 104.

MITKOVÁ, Natália: Na ceste hľadania vlastného satori. Maroš Hečko: Ďalej na Západ sa dá ísť len na Východ. (Recenzia). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 1 – 2, s. 171 – 173.

LACKOVIČOVÁ, Lucia – HEČKO, Maroš: Rozchod so ženou považujem za malú smrť. (Rozhovor). In: Sme, roč. 25, 8. 9. 2017, č. 207, príl. Magazín o knihách, s. XII.

ŠAH: Maroš Hečko – 50. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 1, s. 160.

BODACZ, Bohuš: Sedem viet o siedmich knihách. Maja Hriešik – Maroš Hečko: Obvinenie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s., 117 – 118.

FERKO, Miloš: Prehliadka populárnej produkcie (Slovenská populárna próza 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 21.

BELKOVÁ, Zuzana: Belles Lettres (Maroš Hečko: Vyhorení). In: Knižná revue, roč. XXIII, 3. 4. 2013, č. 7, s. 19. 

CSIBA, Karol: Dráždivé chute slovenskej prózy (Slovenská próza 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 13.

MELNÍK, Jakub: Špionážny román (?) Michal Havran – Maroš Hečko: Kandidát. (Recenzia). In: Romboid, roč. XLVII, č. 10, 2012, s. 101 – 103.

ŤAPAJNOVÁ, Eva: Pozor na premnožených pitbullov (Maroš Hečko: Pitbull report). In: Knižná revue, roč. XV, 22. 6. 2005, č. 13, s. 5.