Maroš Krajňak photo 1

Maroš Krajňak

25. 11. 1972
Svidník
Žáner:
próza, iné

Výberová bibliografia

MARKOVIČ, Pavol: Indiferentný charakter rozprávača (Maroš Krajňak: Pogodowitz). In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 1, s. 138 – 141.

FERKO, Miloš: Informácia. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4, s. 122 – 124.

REBRO, Jakub: Ten magický jazyk má opodstatnenie. (Anasoft litera 2014 - Predstavujeme finalistov. Rozhovor s M. Krajňakom). In: Sme, roč. 22, 27. 8. 2014, č. 198, s. 13.

MARKOVIČ, Pavol: Variácie a posuny v Karpatskej trilógii (Maroš Krajňak: Informácia - recenzia). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 112 – 114.

BARBORÍK, Vladimír: Poznámky k súčasnej próze: súvislosti a tri knihy Maroša Krajňaka. In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 5 – 6, s. 55 – 63.

KRAVÁRIK, Peter: Sedem viet o siedmich knihách. (Maroš Krajňak: Entropia.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 6, s. 124.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Za hranicou genia loci. In: Pravda, roč. 23, 2013, č. 155 (06. 07. 2013), s. 30. 
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/289727-kniha-tyzdna-za-hranicou-genia-loci/

SOUČEK, Jakub: Farebná próza (M. Krajňak: Entropia). In: Rak, roč. 18, 2013, č. 10, s. 42 – 43.

ORIEŠEK, Patrik – KRAJŇAK, Maroš: Maroš Krajňak: Kruté príbehy sa môžu stále opakovať. (Rozhovor). In: Pravda, 16. 9. 2013.
http://zurnal.prada.sk/rozhovory/clanok/293156-maros-krajnak-krute-pribehy-sa-mozu-stale-opakovat

MARKOVIČ, Pavol: Maroš Krajňak: Carpathia. In: TOP 4 (slovenská literárna a výtvarná scéna 2011 v odbornej reflexii). Prešov: FACE, 2013, s. 42 – 49.

ILEČKO, Vladimír – KRAJŇAK, Maroš: Sny sú pri písaní zaujímavým zdrojom. (Rozhovor). In: Sme, 24. 7. 2013.
http://kultura.sme.sk/c/6879602/sny-su-pri-pisani-zaujimavym-zdrojom.html

JÍLEK, Peter F. 'Rius: Osem kritických pohľadov (Zo slovenských prozaických debutov roku 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s.17.

MARKOVIČ, Pavol: Maroš Krajňak: Entropia. In: T0P 5 (slovenská literárna a výtvarná scéna 2012 v odbornej reflexii), 2012, s. 40 – 45.

KOPČA, Marek: Rusínsky príbeh (Maroš Krajňak: Carpathia). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 7. 3. 2012, č. 5, s. 4.

ULIČIANSKA, Zuzana – KRAJŇAK, Maroš: Rusíni v tomto storočí zaniknú. (Rozhovor). In: Sme, 4. 5. 2012. 
http://kultura.sme.sk/c/6364071/rusini-v-tomto-storoci-zaniknu.html#ixzz2hRZOkFoZ

PASSIA, Radoslav: Problémy a kontexty jedného debutu. In: Romboid, roč. 47, 2012, č. 5 – 6, s. 120 – 123. 
http://romboid.eu/wp-content/uploads/2013/06/romboid5-6-2012.pdf

PASSIA, Radoslav: Cudzinec na hranici (východné Karpaty ako ideologický priestor v stredoeurópskych literatúrach 20. storočia). In: Slovenská literatúra, roč. 59, 2012, č. 3, s. 204 – 216.