Marta Hlušíková

9. 10. 1952
Leopoldov
Žáner:
poézia, pre deti a mládež, próza, publicistika, iné

Ocenenia

Prémia za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu v kategórii próza za dielo Žena našívajúca záplaty (VSS)

Prémia za prózu v rámci Ceny SSS Vincenta Šikulu od Spolku slovenských spisovateľov

Piata mušketierka spracovaná podľa knihy Čo baby nedokážu (2022)

Zlatý oriešok 2022 (ocenenie na 12. ročníku celoštátneho festivalu Zlatá oriešok za rozhlasovú hru) za knihu Čo baby nedokážu

Cena Literárneho fondu za pôvodnú tvorbu v roku 2021

Prémia Spolku slovenských spisovateľov 2022 za knihu Žena našívajúca záplaty (2021)

Cena Márie Ďuríčkovej ocenenie Spolkom slovenských spisovateľov za knihu Krištof, vrabec z prvej cé (2020)

Najlepšia kniha zimy 2019 ocenenie slovenskou sekciou IBBY za knihu Stratená flauta pána Ananása (2019)

Prémia Márie Ďuríčkovej ocenenie Spolkom slovenských spisovateľov za knihu Aprílová brada a iné švihnuté básne (2018)

Najkrajšia kniha zimy 2018 ocenenie slovenskou sekciou IBBY za knihu Aprílová brada a iné švihnuté básne (2018)

Najkrajšia kniha jesene 2018 ocenenie slovenskou sekciou IBBY za knihu Starovek pod lupou (2018)

Cena Márie Ďuríčkovej ocenenie Spolkom slovenských spisovateľov za knihu Len sa teš, Pampúch (2017)

Cena Spolku slovenských spisovateľov (SSS) Márie Ďuríčkovej za rok 2016 za literatúru pre mládež: Mlynčeky tety Hrozienky

Cena Márie Ďuríčkovej ocenenie Spolkom slovenských spisovateľov za knihu Mlynček tety Hrozienky (2015)

Najkrajšia kniha zimy 2015 ocenenie slovenskou sekciou IBBY za knihu Mlynček tety Hrozienky (2015)

Najkrajšia kniha jesene 2014 ocenenie slovenskou sekciou IBBY za knihu Vežovníček (2014)

Môj dedko Rýchly šíp: zaradenie do prestížneho svetového katalógu kníh pre deti The White Ravens za rok 2015 medzinárodnou porotou v Mníchove)

Môj dedko Rýchly šíp: najkrajšia kniha Slovenska 2013 (ocenenie Ministerstva kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, BIBIANY, Slovenskej národnej knižnice, Zväzu polygrafie na Slovensku)

Najkrajšia detská kniha jesene 2013 (ocenenie slovenskou sekciou IBBY) Môj dedko Rýchly šíp

Najkrajšia kniha jesene 2011 (ocenenie slovenskej sekcie IBBY) za knihu Čo baby nedokážu

Prémia Literárneho fondu za pôvodnú literatúru pre deti a mládež (ocenenie Literárnym fondom SR) za rok 2009 za knihu Neznášam, keď ma hladkajú po hlave

Najlepšia kniha zimy 2009 (ocenenie slovenskej sekcie IBBY) za knihu Neznášam, keď ma hladkajú po hlave

2. miesto a cena poroty v kategórii diel vydaných v zahraničí za Latinsko-slovenský slovník v 11. ročníku súťaže Slovník roku (Praha 2004)