Marta Keruľová

4. 4. 1951
Krupina
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra
R. 1966 – 69 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Krupine, r. 1969 – 74 slovenčinu a latinčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde r. 1974 – 77 absolvovala internú vedeckú ašpirantúru. R. 1974 pôsobila ako lexikografka v Encyklopedickom ústave SAV v Bratislave, od r. 1977 prednáša staršiu slov. a svetovú literatúru na Pedagogickej fakulte (po transformácii Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa) v Nitre, kde študovala taliančinu a podieľala sa na založení Katedry romanistiky, r. 1986 – 90 a od 1999 lektorka slov. literatúry… Čítať ďalej