Marta Keruľová

4. 4. 1951
Krupina
R. 1966 – 69 študovala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Krupine, r. 1969 – 74 slovenčinu a latinčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde r. 1974 – 77 absolvovala internú vedeckú ašpirantúru. R. 1974 pôsobila ako lexikografka v Encyklopedickom ústave SAV v Bratislave, od r. 1977 prednáša staršiu slov. a svetovú literatúru na Pedagogickej fakulte (po transformácii Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa) v Nitre, kde… Čítať ďalej