Foto www.nrsr.sk

Marta Podhradská

28. 6. 1949
Lehnice
Žáner:
poézia
Marta PODHRADSKÁ po absolvovaní stredoškolských štúdií v Šamoríne (1967) študovala r. 1968 – 72 na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pracovala v Univ. knižnici, neskôr bola propagačnou referentkou vydavateľstva Slov. spisovateľ, do r. 1994 pracovníčkou členského ústredia Matice slov., 1994 – 98 riaditeľkou tlačového odboru Ministerstva kultúry, 1998 – 2002 poslankyňou Národnej rady Slov. republiky v Bratislave. Básnické zbierky: Ďaleko na dosah (1980), Veterná studňa (1984), Divé stromy (1997). Prekladá z maďarčiny (A. Tőzser, L.… Čítať ďalej