Marta Součková photo 1

Marta Součková

1. 1. 1963
Bojnice
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, iné

Výberová bibliografia

ČÚZY, Ladislav: Sedem mien prózy po roku 2000 (recenzia). In: Knižná revue, roč. XXXII, č. 4, 2022, s. 28.

DAROVEC, Peter: Vedecká kritika, kritická veda v knihe Marty Součkovej P/r/ózy po roku 2000 (literárna kritika). In: Rozum, roč. IV., 2022, č. 6 – 7, s. 32 – 33.

ŠEDIVÝ, Róbert: Literatúra nie je veda (Rozhovor s Martou Součkovou, literárnou vedkyňou, editorkou a vysokoškolskou pedagogičkou). In: Fraktál, roč. 4, 2021, č. 3, s. 210 – 221.

TATÁR, Jozef: Hurá! Konečne aj kritika kritiky! (Marta Součková (ed.): K teoretickým a praktickým aspektom slovenskej literárnej kritiky po roku 2000). Kritika. In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 2, s. 184 – 186.

SOUČKOVÁ, Marta: Medziriadky. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 117 – 124.

POPOVICSOVÁ, Jana: Součková, Marta (ed.). K poetologickým a axiologickým aspesktom slovenskej literatúry po roku 2000 IV. (Recenzia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 391 – 392.

HRONCOVÁ, Ľubica: Součková, Marta (ed.): K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 IV. (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 5, s. 405 – 410.

ŠAH: Marta Součková – 55 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 159 – 160.

MATEJOVIČ, Pavel: Součková, Marta: Do poslednej bodky. (Recenzia). In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 2, s. 315 – 317.

CSIBA, Karol: Niekoľko poznámok k aspektom... Součková, Marta (ed).: K poetologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 II. (Recenzia). In: Romboid, roč. LI, 2016, č. 1 – 2, s. 102 – 106.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Texty v kontexte (Slovenská literárna veda 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXVII.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Marta Součková: P(r)ózy po roku 1989. In: Knižná revue, roč. XXI, 13. 4. 2011, č. 8, s. 3.

HOSTOVÁ, Ivana: Marta Součková (ed.): Medzi umením a vedou (pri príležitosti životného jubilea Stanislava Rakúsa). In: Knižná revue, roč. XX, 9. 6. 2010, č. 12, s. 11.

VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXV, XXVII.

GAJDOŠ, Martin: Osoby, osobnosti, osobitosti... Marta Součková: Personálna téma v prozaickom texte. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 2, s. 100 – 101.

MARČOK, Viliam: Pokus o inú rozkoš z (literárnovedného) textu (Marta Součková: Personálna téma v prozaickom texte). In: Knižná revue, roč. XI, 17. 10. 2001, č. 21, s. 3.