Martin Dzúr photo 1

Martin Dzúr

8. 6. 1981
Žáner:
poézia

Výberová bibliografia

ZITOVÁ, Katarína: Zrelosť vyjadrenia vs. hľadanie vlastnej cesty (Slovenské básnické debuty 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s.12.

SLÁDEKOVÁ, Eva: Martin Dzúr: Dekonštrukcia podľa času. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 127, 2012, č. 3, s. 127 – 129.

BRÜCK, Miroslav: Rozochvieva a znepokojuje (Martin Dzúr: Dkeonštrukcia podľa času). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 23. 11. 2011, č. 24, s. 5.

http://www.noslc.sk/index_subory/litklub/dzur.htm
http://www.noveslovo.sk/node/55458