Martin Kočiš

Spišská Nová Ves
Žáner:
poézia, próza
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko

Autor o sebe

Poézia je mágia. Je to abstraktný systém, pozostávajúci zo špecifických a nenapodobiteľných autorských rituálov, prostredníctvom ktorých sa autor môže podieľať na reflexii sveta na všetkých jeho úrovniach, dokáže vďaka nim cestovať v čase – obojsmerne, presúvať sa v priestore – kdekoľvek, vytvárať svety nové aj rekonštruovať tie zaniknuté. Výsledkom týchto rituálov sú texty, v ktorých sa vo chvíli kontaktu s konečným percipientom aktivujú autorom implantované významotvorné mechanizmy – a pred čitateľom sa vynárajú obrazy, svety & emócie, ktoré absolútne nemusia odzrkadľovať tie pôvodné – autorské. A to vôbec neznamená, že dekódovacie systémy nefungujú – práve naopak. Poézia je mágia. Mágia jediného momentu aj mágia večnosti. Mágia presahujúca všetky hranice, samotného autora aj čitateľa.

Martin Kočiš pre LIC, 2021