Martin Kočiš

Spišská Nová Ves
Žáner:
poézia, populárne žánre, próza
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko

Výberová bibliografia

MACSOVSZKY, Peter: Vulkanológia textového meteorizmu (recenzia na knihu Tretí ostrov). In: Vlna, roč. XXV., 2023, č. 95, s. 130 – 132.

HOSTOVÁ, Ivana: O vlne. O zlatej. O poézii. O Slovenskej. (Martin Kočiš: Nadir). In: Vlna, roč. XXIII, 2021, č. 87, s. 85.

STANÉK, Libor: Přetékající řeky textů, In A2, 21/2020. Dostupné online tu

ZITOVÁ, Katarína: Jednota v rôznosti (Slovenské básnické debuty 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 9.

HOSTOVÁ, Ivana: rec_kocis_txt.txt.docx. Martin Kočiš: txt.txt. (Recenzia). In: Romboid, roč I., 2015, č. 1 – 2, s. 82 – 85

REBRO, Derek: Zmes akosti, textu a agónie, In: A2, 02/2015. Dostupné online tu