Martin Kukučín photo 1

Martin Kukučín

17. 5. 1860
Jasenová
—  21. 5. 1928
Pakrac pri Lipiku (Chorvátsko)
Pseudonym:
Martin Kukučín
Žáner:
dráma, literárna veda, próza

Výberová bibliografia

LOMENČÍK, Július: Mladá slovenská poviedka 2020. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 25. 11. 2020, č. 41 – 42, s. 19.

OBERTOVÁ, Zuzana: K formovaniu modernej poľskej slovakistiky (štúdia). In: Slovenská literatúra, roč. 67, 2020, č. 3, s. 229 – 248.

RAPOŠOVÁ, Mária: Kukučin verzus Kukučín. O pseudonyme slovenského spisovateľa Mateja Bencúra. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 8. 4. 2020, č. 13 – 14, s. 7.

MIKULOVÁ, Marcela: Nová poetika starnúceho majstra (Martin Kukučín: Spoločenské pôžitky). Štúdia. In: Slovenská literatúra, roč. 67, 2020, č. 1, s. 36 – 45.

STANČÍKOVÁ, Zuzana – RAPOŠOVÁ, Mária: Kukučín nám svieti aj z kozmu (Živý aj mŕtvy Kukučínprecestoval kus sveta). Rozhovor. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 15. 1. 2020, č. 1 – 2, s. 9.

Redakcia: Pamätnou tabuľou vyjadríme vďaku za nezištnosť (Úspešné zavŕšenie finančnej zbierky na pamätnú tabuľu autorovi sochy Martina Kukučína Ivanovi Meštrovićovi a manželom Rudinskovcom). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 15. 1. 2020, č. 1 – 2, s. 2.

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 291.

HAJDUČEKOVÁ, Ivica: Metod(olog)ické inšpirácie v interpretácii prozaického textu (Aktuálny literárnovedný výskum próz 1. polovice 20. storočia). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 253 – 264.

KAPRÁLIKOVÁ, Monika: Slovenská literatúra v českých nakladateľstvách (1918 – 1939). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 81.

ŠEBOVÁ, Elena: Ešte poznámka k Martinovi Kukučínovi. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 22. 8. 2018, č. 27 – 28, s. 14.

BAJANÍK, Stanislav: Tabuľa vďaky je naším národným imperatívom. K Meštrovičovmu originálu sochy Martina Kukučína. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 22. 8. 2018, č. 27 – 28, s. 14.

FARKAŠOVÁ, Etela: Ešte pár riadkov o Norme Leigh Rudinskej (Na margo článku Márie Rapošovej Neuveriteľný príbeh pohrebu a sochy Martina Kukučína v LT 17 – 18/2018). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 6. 6. 2018, č. 21 – 22, s. 5.

RAPOŠOVÁ, Mária: Neuveriteľný príbeh pohrebu a sochy Martina Kukučína. In: Lit:erárny týždenník, roč. XXXI, 9. 5. 2018, č. 17 – 18, s. 4 – 5.

KOLI, František: Medzi poriadkom a chaosom (Obraz sveta v Kukučínovom románe Dom v stráni). In: Litikon, roč. 2, 2017, č. 1, s. 77 – 101.

BOJNIČANOVÁ, Renáta: Dodnes inšpirujúci Martin Kukučín. In: Literárny týždenník, 1. 7. 2015, č. 25 – 26, s. 23.

TOLIAROVIČ, Peter: Kukučínove oblátky chutia i po rokoch. In: Katolícke noviny, roč. 129, 21. a 28. 12. 2014, č. 51/52, s. 48 – 49.

ŠVANTNER, Ján: Báseň ako svedectvo a výzva (Básen E. B. Lukáča Za Kukučím). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 129, 2013, č. 10, s. 6 – 10.

KAČALA, Ján: Novosť literárneho jazyka Martina Kukučína. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 127, 2012, č. 4, s. 58 – 64.

MRÁZ, Peter: Kukučín v interpretáciách. In: Knižná revue, roč. XXI, 16. 2. 2011, č. 4, s. 3.

RAPOŠOVÁ, Mária: Cestu ku Kukukčínovi sme nestratili (O výstave Martin Kukučín – spisovateľ, humanista, svetobežník). In: Knižnice, roč. 12, 2011, č. 4, s. 44 – 46.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXV, XXX.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. I.

KOVÁČOVÁ, Alžbeta – SLIACKY, Ondrej: "Národu som dal, čo bolo jeho..." Literárny vedec Ondrej Sliacky o Martinovi Kukučínovi (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XX, 26. 5. 2010, č. 11, s. 12.

Autor neuved.: Načúvať dušiam čitateľov (Martin Kukučín sa narodil 17. mája 1860...). In: Knižná revue, roč. XX, 12. 5. 2010, č. 10, s. 1.

Autor neuved.: 150. výročie narodenia Martina Kukučína. In: Knižná revue, roč. XX, 28. 4. 2010, č. 9, s. 2.

HERMIDA, Alejandro: Päť otázok nad Kukučínom. Skica k budúcej štúdii. In: Tvorba, roč. XX. (XXIX.), 2010, č. 2, s. 6 – 8.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

VLNKA, Jaroslav: Defilé peknej prózy (aj po rokoch). Martin Kukučín: Na podkonickom bále. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 2, s. 104 – 106.

ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry II (3. vydanie). Bratislava: LIC 2007.

Autor neuved.: O prenášaní duše... (Martin Kukučín: Rysavá jalovica a iné prózy. Doslov, životopis a prehľad diela: Jaroslav Vlnka). In: Knižná revue, roč. XVI, 26. 4. 2006, č. 9, s. 3.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

MIKULOVÁ, Marcela: Kontúry Nogeho literárnohistorickej koncepcie diela Martina Kukučína. In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 3, s. 248 – 254.

NOGE, J.: Martin Kukučín. Epik života – život v epike. Martin: Osveta 1991.

MINÁRIKOVÁ, M.: Kukučín zblízka. Bratislava: Tatran 1989.

ŠTEVČEK, J.: Moderný slovenský román. Bratislava: Tatran 1983, s. 17 – 42.

TOMČÍK, M.: Literárne dvojobrazy. Zo vzťahov medzi slovenskou a českou literatúrou 19. a 20. storočia. Bratislava: SPN 1976, s. 33 – 67.

JURÍČEK, J.: Martin Kukučín. Život pútnika. Bratislava: Mladé letá 1975.

ČEPAN, O.: Kukučínove epické istoty. Bratislava: Tatran 1972.

PRÍDAVKOVÁ-MINÁRIKOVÁ, M.: Textologické a štylistické problémy diela Martina Kukučína. Bratislava 1972.

NOGE, J.: Martin Kukučín tradicionalista a novátor 1, 2. Bratislava: Veda 1962, 1975.

BRTÁŇ, R.: Martin Kukučín. Martin: Matica slovenská 1960.

MEČIAR, S.: Kukučín živý 1, 2. Buenos Aires: Slobodná slovenská kultúra 1958, 1960.

Martin Kukučín v kritike a spomienkach (Zborník). Bratislava: SVKL 1957.

HALUZICKÝ, B.: Martin Kukučín. Bratislava: Literárny odbor Umeleckej besedy slovenskej 1928.