Martin Prebudila photo 1

Martin Prebudila

25. 5. 1960
Obrenovec (Srbsko)
Žáner:
dráma, esej, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

HAJKO, Dalimír: Martin Prebudila. Všetko je svetlo, In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 9 – 10, s. 148 – 149.

ŠPAČEK, Jozef: No tak, usmej sa... (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 137, 2021, č. 1, s. 107 – 108.

MURAT-ORAVCOVÁ, Natália: Knižná ponuka 2020. Poézia: Martin Prebudila: Všetko je svetlo. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, príloha s. 12.

BIELIK, Miroslav: Martin Prebudila sa narodil 25. mája 1960 v Obrenovci (Srbsko), žije a tvorí... (o autorovi + ukážky z tvorby). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 20. 5. 2020, č. 19 – 20, s. 11.

ŠAH: Pripomíname si (Martin Prebudila – 60). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 5, s. 159.

Redakcia: Slovenská pôvodná a prekladová tvorba (Martin Prebudila: No tak, usmej sa...). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 22. 5. 2019, č. 19 – 20, s. 11.

Autor neuved.: Slovenskí krajanskí básnici. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 10. 4. 2019, č. 13 – 14, príloha, s. VII.

Autor neuved.: Novinky Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov (Martin Prebudila: No tak, usmej sa...). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 27. 2. 2019, č. 7 – 8, s. 19.

EFAR: Z literatúry zahraničných Slovákov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 149 – 151.

-tlsss-: Noví čestní, mimoriadni a riadni členovia SSS. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 5. 9. 2018, č. 29 – 30, s. 15.

SVETLÍK, Adam: Generácia X po rokoch alebo z utópie do apokalypsy (štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 4, s. 20 – 21.

CHUDÍK, Martin: Spoza hraníc (Haiku 2014, Tri bodky v dvoch vytiah..., Príkre svahy, Pokrčené verše). In: Knižná revue, roč. XXV, 3. 6. 2015, č. 11, s. 11.

SVETLÍK, Adam: Súčasná slovenská vojvodinská literatúra a literárna kritika. Z tvorby vojvodinskych autorov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 181– 264.

TAZBERÍK, Ján – PREBUDILA, Martina: Odmalička je mi vzácne slovenské materinské slovo. (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 1. 7. 2015, č. 25 – 26, s. 1 – 2.

ŠAH: Pripomíname si. Martin Prebudila – 55 In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 5, s. 160.

-red-: Kaleidoskp. Laureát Ceny Nového života Martin Prebudila. In: Literárny týždenník, 20. 5. 2015, č. 19 – 20, s. 12.

HAJKO, Dalimír: Martin Prebudila: Takmer o ničom (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 128, 2012, č. 12, s. 124 – 126.

SVETLÍK, Adam: Nestarnúca poézia Martina Prebudilu. Nový život, 63, 2011, č. 1-2, s. 44-46.

VALENTOVÁ-BELIČOVÁ, Zdenka: 55. medzinárodný veľtrh kníh v Belehrade. In: Knižná revue, roč. XX, 10. 11. 2010, č. 23, s. 9.

SVETLÍK, Adam: Poézia vojvodinských Slovákov v druhej polovici dvadsiateho storočia (2007)