Martin Rázus

18. 10. 1888
Liptovský Mikuláš-Vrbica
—  8. 8. 1937
Brezno
Pseudonym:
Mrazák
Žáner:
dráma, esej, literárna veda, poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

BREZINA, Igor: Liptovský Mikuláš – mesto spisovateľov (Podujatia Pocta Rázusovcom a Čas je tichý posol mysle). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 26. 2. 2020, č. 7 – 8, s. 17.

GRZNÁROVÁ, Iveta: Šéfa medzivojnovej SNS zlomil Hlinka (Básnik, prozaik, kňaz a politik Martin Rázus). In: Hospodárske noviny, roč. XXIV, 18. – 20. 10. 2019, č. 202, príloha Magazín, roč. 5, č. 40, s. 28 – 31.

LUKÁČKOVÁ, Viera: číta Moniku Kaprálikovú – a Jána Smreka (Monika Kapráliková: Za hranice provincie). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 94 – 97.

BREZINA, Igor: Úspešné podujatie v Rázusovie dome. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 30. 1. 2019, č. 3 – 4, s. 15.

HUČKOVÁ, Dana: Odkaz, apel a posolstvo ako žánrové formy príležitostnej lyriky (v poézii Vladimíra Roya, Martina Rázusa a Štefana Krčméryho). Štúdia. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 6, s. 462 – 476.

VÁLEK, Igor: Rázusovský klub v Mikuláši. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 29. 11. 2017, č. 41 – 42, s. 14.

HUČKOVÁ, Dana: Slovenskosť kontra internacionalizmus: Rázusove reflexie modernej slovenskej literatúry. (Štúdie). In: Slovenská literatúra, roč. 64, 2017, č. 4, s. 318 – 328.

Autor neuved.: Áno a nie (Martin Rázus: To je vojna! Martin Rázus: Tá vojna). In: Knižná revue, roč. XXVI, 28. 1. 2016, č. 1, s. 3.

KOVAČKA, Miloš: To je vojna (Namiesto recenzie). In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 4, s. 30 – 32.

DONÁŠOVÁ, Oľga Mária: Štúrovská poézia znie v hymnických piesňach. In: Katolícke noviny, roč. 130, 22. 2. 2015, č. 8, s. 12 – 13.

HOSTOVÁ, Ivana: A všetko vtáctvo sa nasýtilo ich tiel (Slovenská nedebutová poézia 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 5.

MATHÉ, Svätopluk: Odkaz zo Zvolena. (K 150. výročiu narodenia Andreja Hlinku). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 130, 2014, č. 10, s. 46 – 50.

ZAJDEN, Michal: Gáfrikovo hľadanie mravnej, národnej a duchovnej identity Martina Rázusa. (Michal Gáfrik '80). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 21 – 24.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. X.

RÚFUS, Milan: Môj Martin Rázus. (Spomínanie nad Gáfrikovou monografiou). In: Slovenské pohľady, roč. IV+ 117, 2001, č. 9, s. 21 – 25.

GÁFRIK, Michal: Rázusovo hľadanie politických spojencov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 4, s. 94 – 104.

KRŠÁKOVÁ, Dana: Gáfrik, Michal: Martin Rázus II. Osobnosť a dielo (1923 – 1937). (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 4, s. 364 – 366.

GÁFRIK, Michal: Martin Rázus na ceste do politiky. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 5, s. 76 – 82.

FERKO, Miloš: Oriešky pre Júliu. Martin Rázus: Júlia. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 11, s. 135.

GÁFRIK, Michal: Martin Rázus – stále neznámy (z knihy Rázusové návraty). In: Knižná revue, roč. V, 15. 11. 1995, č. 23, s. 3.

PIŠÚT, Milan: O básnickom rytme Martina Rázusa. Bratislava 1932, č. 6.

MRÁZ, Andrej: Rázusov prvý historický román Júlia. In: Martin Rázus: Júlia, 1964.

GÁFRIK, Michal: Poézia slovenskej moderny. Bratislava 1965. 

ŠTEVČEK, Ján: Charakter Rázusovej prózy. Slovenská literatúra 1969.

MATUŠKA, Alexander: Martin Rázus. Slovenská literatúra 1969.

PAŠTÉKA, Július: Rázusova dramatická tvorba. Slovenské divadlo 1969. 

MRÁZ, Andrej: Medzi prúdmi II. Bratislava 1969. 

ROSENBAUM, Karol: Rázusov "Kameň na medzi". Slovenská literatúra 1970. 

POLIAK Ján: Podoby a premeny literatúry pre mládež. Bratislava 1970.

Martin Rázus. 18. 10. 1888 – 8. 8. 1937 (Personálna bibliografia). Prešov 1992.

JURÍČEK, Ján: Martin Rázus – básnik a politika. Bratislava 1993. 

GÁFRIK, Michal: Rázusovské návraty. Bratislava 1995.

GÁFRIK, Michal: Martin Rázus 1 – 2. Bratislava 1998, 2000.