Martin Solotruk photo 2

Martin Solotruk

17. 7. 1970
Bratislava
Žáner:
poézia, iné

Autor o sebe

Neviem, či by som vedel povedať, čo rozumiem pod slovom báseň. Báseň môže byť hľadaním vzťahov medzi „básňami“, t. j. elementmi rôznej kvality, povahy, dočasnej platnosti, relatívnej polohy, zmyslových dát atď. Rovnako ako môže byť človek „hľadaním vzťahov medzi človekom a človekom.“ Čo je to vzťah? Ako ho definujeme? Za dôležitejšie ako báseň totiž považujem písanie – možno – teda kontinuálne „dopovedávanie kúskov paraboly“? Možno vo všetkých procesoch – a nie len mentálnych – ide iba, či hlavne, o písanie a čítanie. Kódovanie a dekódovanie. Budovanie čoraz sofostikovanejšej pamäti a sviežosti naraz. Mám pocit, že sa ešte len začíname učiť od prírody, respektíve čítať diskurz syna človeka. To nemal byť pátos.