Martin Solotruk photo 2

Martin Solotruk

17. 7. 1970
Bratislava
Žáner:
poézia, iné

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si v júli (Martin Solotruk – 50). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č, 7 – 8, s. 309 – 310.

MIHALKOVIČ, Boris: O vzájomnom pôsobení subjektu a vecí (Martin Solotruk: Metafyzická domácnosť I). Recenzia. In: Vertigo, máj 2019, č. 1, s. 55 – 56.

HRABČÁKOVÁ, Katarína: Od evolučnej individualizácie k individuálnej evolúcii (k poézii autorov a autoriek narodených v 70. rokoch 20. storočia). (Štúdia). In: Vertigo, 2017, č. 3, s. 13 – 27.

HOSTOVÁ, Ivana: nie ● poéziu podľa značky ● fontu ● gesta ● pózy ● ceny ● (ne)printovosti ● stupňa ● ušľachtilosti myšlienky (Slovenská nedebutová poézia 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 5.

PROKEŠOVÁ, Viera: Približovanie, vzďaľovanie. Martin Solotruk: Lovestory: Agens & paciens (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XVIII, 10. 9. 2008, č. 19, s. 5.

Autor neuved. – SOLOTRUK, Martin: Prekročiť domáci básnický priesoček. Riaditeľ festivalu Ars Poetica, básnik Martin Solotruk (Rozhovor). In. Knižná revue, roč. XVI, 11. 10. 2006, č. 21, s. 7.

ŠRANK, Jaroslav: Rukopis nechaný vo vani. IV. (Problémy mladšej poézie, problémy s mladšou poéziou 20. storočia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 63 – 82.

BELKOVÁ, Zuzana – SOLOTRUK, Martin: Ešte sa len začíname učiť od prírody (Hovorí básnik a prekladateľ Martin Solotruk). In: Knižná revue, roč. XIV, 3. 3. 2004, č. 5, s. 12.

CHROBÁKOVÁ, S.: Múčenie čohosi; „nájsť vzťažný bod“. In: Romboid, 38, 2003, č. 2.

MACSOVSZKY, P.: (Nedo)kódované mlyny existencie. In: Romboid, 38, 2003, č. 2.

MATEJOV, Radoslav: Pripodotknutie inou cestou (Martin Solotruk: Mletie). In: Knižná revue, roč. XII, 30. 10. 2002, č. 22, s. 5.

PÁCALOVÁ, J.: Čosi o prekračovaní mysliteľného a nemysliteľnosti pravidiel alebo Antropológia podľa Solotruka. In: Vlna, 2002, č. 12.

MATEJOV, R.: Domovina cvičenia vedeckosti. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 114, 1998, č. 4.

MACSOVSZKY, Peter: V bubline bunky: Odvrátený autoportrét. In: Romboid, roč. XXXIII, 1998, č. 9.

BUZÁSSY, Ján: Poznatky osamelého cyklistu. Martin Solotruk: Tiché vojny. (Recenzia). In: Romboid, XXXII, 1997, č. 1, s. 77 – 78.

Štyri pohľady na… M. Solotruk: Tiché vojny. In: Dotyky, 1997, č. 4.