Martin Solotruk photo 2

Martin Solotruk

17. 7. 1970
Bratislava
Žáner:
poézia, iné

Životopis autora

Martin SOLOTRUK sa narodil 17. júla 1970 v Bratislave. Gymnázium Jura Hronca v Bratislave ukončil v roku 1988, potom študoval kombináciu slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1988 – 1994). Absolvoval študijné pobyty v USA (1991) a vo Veľkej Británii (1993). Po ukončení postgraduálneho štúdia angličtiny (1994 – 1997) pôsobí ako odborný asistent Amerických štúdií a literatúry na Katedre anglického jazyka Univerzity Komenského v Bratislave. Externe pracoval v súkromnej televízii a v reklamnej agentúre. Spolu s Petrom Šulejom organizoval od roku 2003 v Bratislave medzinárodný festival poézie Ars Poetica. V súčasnosti je vedúcim editorom vydavateľstva Ars Poetica a riaditeľom rovnomenného festivalu. Pravidelne sa zúčastňuje na literárnych festivaloch po celom svete (Česká republika, Írsko, Kolumbia, Poľsko, Slovinsko, USA, Veľká Británia). Ukážky z jeho tvorby boli knižne a časopisecky publikované v angličtine, češtine, chorvátčine, maďarčine, nemčine, slovinčine a španielčine.