Martin Vlado

7. 2. 1959
Košice
Žáner:
poézia

Autor o sebe

VLADO, Martin: Curriculum... (Škrípajúce na obidve r). Autoportért RAK-a. In: RAK, roč. IX. 2004, č. 2, s. 53 – 56.