Martin Vlado

7. 2. 1959
Košice
Žáner:
poézia, próza

Výberová bibliografia

Autor neuved.: MARTIN VLADO (1958, Košice) je básnik a prozaik. Vyštudoval... In: Romboid, roč. LV, 2020, č. 1, s. 72.

Autor neuved.: Nominácie kníh za rok 2018. Súťaž o ceny a prémie Spolku slovenských spisovateľov (Martin Vlado: stále si myslím že existuje to miesto). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 18. 9. 2019, č. 31 – 32, s. 12.

NÁDASKAY, Viliam: Budúcnosť a súčasnosť česko-slovenskej poézie (Kol. autorov: Básne SK/CZ 2018). Recenzia. In: Vertigo, máj 2019, č. 1, s. 59 – 61.

Autor neuved.: Martin Vlado (*1959 v Košiciach), básnik, povolaním vysokoškolský učiteľ... (+ ukážky z tvorby). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 19. 6. 2019, č. 23 – 24, s. 11.

ŠAH: Pripomíname si (Martin Vlado – 60). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 2, s. 158 – 159.

PETRAŠKO, Ľudovít: Svet plný nástrah (Martin Vlado: Lomová mechanika). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, s. 12.

HALVONÍK, Alexander: Próza 2017: Príbeh príbehu (Hodnotenie literatúry 2017). ....Päťdesiatnici: Hladina ustálená. In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 5 – 6, s. 106.

CSIBA, Karol: "Úryvok" z minuloročnej zostavy próz (tridsať kníh a ešte jeden malý literárny apendix). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 16.

MACHYTKA, Bohumil: Martin Vlado / Sedemnásť nula štyri. (Sedem viet o siedmich knihách).  In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 10, s. 116.

ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. Martin Vlado: Sedemnásť nula štyri. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 109.

SVETOŇ, Ľuboš: Martin Vlado: Sedemnásť nula štyri (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 3. 9. 2014, č. 18, s. 6.

ZITOVÁ, Katarína: Návrat k tradícii (Slovenské básnické debuty 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 10.

KLUS, Jaroslav: Martin Vlado: Sedemnásť nula štyri. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 12, s. 121 – 122.

HOSTOVÁ, Ivana: K dôvodom nesmelej radosti (Slovenská nedebutová poézia 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14 – 15, príl. s. 5.

-bi-: Pánska jazda (Slovenské centrum PEN v Letnej čitárni U červeného raka: Dalimír Stano, Juraj Kuniak, Ladislav Volko, Jozef Leikert, Ireney Baláž, Martin Vlado). In: Knižná revue, roč. XXII., 27. 6. 2012, č. 13, s. 2.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VIII.

BILÝ, Peter – VLADO, Martin: Solitér s citom pre ženskú dušu (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIX, 28. 10. 2009, č. 22, s. 12.

RYBANSKÝ, Peter.: Neurčité kontúry pamätiy (Martin Vlado: Mestský pustovník). Recenzia.In: Knižná revue, roč. XIX, 25. 11. 2009, č. 24, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

Autoportrét RAK-a (Martin Vlado). In: RAK, roč. IX, 2004, č. 2.

BRENKUS, Radovan – VLADO, Martin: Chodievam sa občas stíšiť na cintorín (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII, 23. 5. 2007, č. 11, s. 12.

ČERTÍK, Jozef: Tvorba malých nesmrteľností (Martin Vlado: Obnovovanie kvetu). In: Knižná revue, roč. XVII, 3. 1. 2007, č. 1, s. 5.

BŽOCH, J.: Jedna zbierka a dvaja básnici na spoločnú tému o nespavosti (Martin Vlado, Peter Bilý: Insomnia). In. Sme, 2004, č. 29.

MATEJOV, Radoslav: Nespavá lutna Košičanov (Peter Bilý – Martin Vlado: Insomnia). In: Knižná revue, roč. XIV, 4. 2. 2004, č. 3, s. 5.

VLNKA, Jaroslav: Chmáry na nebi, jasno v poézii (Martin Vlado: Muž oblačného dňa). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 5.

ČERTÍK, Jozef: Čertovo kopýtko. Redaktorské poznámky. (Martin Vlado: Kafédrala). In: Slovenské pohľady, IV. + 120, 2004, č. 2, s. 140 – 141.

CHRAPPA, Štefan: Podľa čoho sa pozná dobrý človek? Martin Vlado: Park Angelinum. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 120, 2004, č. 2, s. 117 – 118.

BILÝ, Peter: Na lavičke v parku (so smrťou) a nielen to (Martin Vlado: Park Angelinum). In: Literárny týždenník, 15, 2002, č. 6.

GAJDOŠ, Martin: Žijeme svoju smrť (Martin Vlado: Park Angelinum). In: Literárny týždenník, 14, 2001, č. 24.

VLNKA, Jaroslav: Cintoríny ľudí a parky anjelov (Martin Vlado: Park angelinum). In: Knižná revue, roč. XI, 11. 7. 2001, č. 14 – 15,  s. 11.

GRUPAČ, M.: Mŕtvi to (v básni) prežijú (Martin Vlado: Park Angelinum). In: Dotyky, 13, 2001, č. 1.

JAVORKOVÁ, Monika: Iná káva (Martin Vlado: Kafédrála). In: Knižná revue, roč. XI, 10. 1. 2001, č. 1, s. 5.

KOČÍK, Tibor: S básňou sa treba tešiť (Martin Vlado: Park Angelinum). In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 24.

VLNKA, Jaroslav: Cintoríny ľudí a parky anjelov (Martin Vlado: Park Angelinum). In: Knižná revue, roč. XI, 2001, č. 14 – 15.

VLNKA, Jaroslav: Jasná chvíľka vnímania . Martin Vlado: Kafédrála. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 11, s.  101 – 103.

DZÚRIK, M.: Niečo pre milovníkov kávy a aforizmov. In: Národná obroda, 2000, č. 250.

Jazyk, ktorý smrdí človečinou (Rozhovor). In: Dotyky, 11, 1999, č. 9 – 10.

JANECKOVÁ, M.: „Najlepšia kamoška je básnička“ (Martin Vlado: Prskavky). In: Dotyky, 11, 1999, č. 1.

DRUGOVÁ, I.: Krátko (Martin Vlado: Prskavky). In: Dotyky, 10, 1998, č. 6.