Matej Mesároš

11. 7. 1943
Čaka
Žáner:
poézia

Výberová bibliografia

Autor neuved.: Matej Mesároš... (o ňom + ukážka z tvorby). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, príloha Literatúra, s. IX.

ŠAH: Pripomíname si v júli: Matej Mesároš – 75. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 7 – 8, s. 308.