Matej Tasler

30. 12. 1905
Púchov
—  14. 7. 1975
Banská Bystrica
Pseudonym:
Michal Traver
Matej TASLER v r. 1919 – 26 študoval na reformnom reálnom gymnáziu v Kremnici, 1926 – 30 na Ev. a. v. teologickej vysokej škole v Bratislave. R. 1930 – 31 ev. kaplán v Trenčíne, 1931 – 34 farár v Malých Stankovciach, 1934 – 38 v Nových Zámkoch,  1938 – 70 v Brezne, od 1970 na dôchodku. R. 1968 sa zúčastnil na obrodnom procese, v čase normalizácie politicky prenasledovaný a umlčiavaný. Pod vplyvom E. B. Lukáča písal symbolisticky ladene verše, nabožensky motivované básne a piesne. Ťažisko jeho literárnej tvorby spočívalo v hrách, pásmach,… Čítať ďalej