Matej Vojtáš

3. 10. 1904
Spišská Belá
—  22. 5. 1968
Spišská Nová Ves
Pseudonym:
Spišák, Spišiak
Žáner:
literatúra faktu, próza
Matej VOJTÁŠ v r. 1919 – 23 študoval na učiteľskom ústave v Spišskej Novej Vsi. Ako učiteľ a správca pôsobil na ľudových školách r. 1923 – 31 v Toporci, 1931 – 38 v Lieskovanoch a 1938 – 43 v Odoríne, 1943 – 45 osvetový referent na Ministerstve školstva a národnej osvety v Bratislave, 1945 – 46 učiteľ na meštianskej škole, 1946 – 55 osvetový inšpektor Okr. národného výboru, 1955 – 68 pracovník a riaditeľ Vlastivedného múzea v Spišskej Novej Vsi. Venoval sa regionálnej histórii Spiša, článkami s dejepisnou tematikou prispieval do… Čítať ďalej