Matej Zaťko

9. 3. 1908
Vlachy-Vlašky
—  12. 2. 1983
Martin-Priekopa
Žáner:
pre deti a mládež, próza
Matej ZAŤKO v r. 1921 – 25 študoval na gymnáziách v Ružomberku a v Nitre, 1925 – 26 na učiteľskom ústave v Spišskej Kapitule, 1926 – 29 na gymnáziu v Levoči, 1929 – 30 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, 1930 – 33 absolvoval teólogiu na Bohosloveckom učilišti v Banskej Bystrici. Po vysvätení za r. k. kňaza r. 1933 – 37 pôsobil ako kaplán v Hriňovej, Novej Bani a v Banskej Bystrici, 1937 – 45 farár v Slov. Ľupči, 1945 – 50 v Partizánskom, v období útokov proti cirkvi r. 1950 – 53 väznený, 1953 – 58 robotník v Žiline a v Ružomberku, 1958… Čítať ďalej