Matúš Kavec

23. 9. 1898
Rajec
—  2. 6. 1980
Bratislava
Žáner:
pre deti a mládež, próza

Životopis autora

R. 1910 – 16 študoval na piaristických gymnáziách v Prievidzi, Trenčíne a v Nitre. R. 1916 – 18 účastník prvej svetovej vojny, po jej skončení r. 1918 absolvoval notársky kurz v Martine, 1924 – 32 diaľkovo študoval na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a na Právnickej fakulte UK v Bratislave. R. 1919 – 24 pôsobil ako notár vo Veľkom Rovnom, 1924 – 53 pracovník Ústavu robotníckeho nemocenského poistenia v Bratislave, 1953 – 54 mzdový účtovník v Žiline, 1954 – 58 vedúci technického kabinetu Agroprojektu v Bratislave, kde žil od r. 1958 na dôchodku. Predstaviteľ slov. medzivojnovej prózy psychologicko-sociálneho zamerania. Prvý okruh jeho tvorby reprezentujú romány inšpirované osudmi kysuckých a považských drotárov. Časopisecky uverejnil román Svetom, moje, svetom… (Ľudová politika 1926), na ktorý nadviazal kronikárskou prózou V rudých hmlách (1930) a románom Grapy (1936) o slov. drotároch. V druhom tematickom okruhu sa sústredil na mestské bratislavské prostredie. Autor románov Kuvik na plote (1935), Nezamestnaný (1935), Návrat na hole (1938, knižne vyšiel až r. 1946). V medzivojnovom období okrem knižne vydaných románov publikoval poviedky, novely i romány časopisecky. Po r. 1948 ho totalitný režim vyradil z literárneho života. Po nútenej odmlke sa až r. 1973 prihlásil autobiograficky štylizovanou prózou pre deti Svetlonos