Michaela Rosová photo 1

Michaela Rosová

Senica
Žáner:
dráma, literárna veda, próza, poézia, iné

Výberová bibliografia

KOPECKÁ, Eva: Litera fest sa v lepších časoch vyfarbil. In: Rozum, roč. II, 2020, č. 9, s. 66 – 71.

BUZINKAIOVÁ, Martina: Lízanka, a potom úder medzi oči (Michaela Rosová: Tvoja izba). Kritika. In: Fraktál, roč. 3, 2020, č. 1, s. 165 – 167.

JÍLEK, Peter F. 'Rius: Kritický rub(r)ikon (Michaela Rosová: Tvoja izba). In: Rozum, roč. I, október/november 2019, č. 9/10, s. 72 – 73.

PASSIA, Radoslav: Skúšaš sa prevrátiť do prvej osoby. Rosovej ostatná kniha nerieši nič zvláštne. No vyniká jazykom (Michaela Rosová: Tvoja izba). In: Sme, roč. 27, 2. 11. 2019, č. 255, s. 14.

KOTIAN, Róbert: Toto určite nie je všetko (Michaela Rosová: Tvoja izba). In: Sme, príl. Magazín o knihách, roč. 27, 4. 10. 2019, č. 231, s. X.

CSIBA, Karol: "Úryvok" z minuloročnej zostavy próz (tridsať kníh a ešte jeden malý literárny apendix). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 14.

KRAVÁRIK, Peter: Michaela Rosová: Malé Vianoce (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 3, s. 132 – 136.

SVETOŇ, Ľuboš: Michaela Rosová: Malé Vianoce (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXIV, 29. 10. 2014, č. 22, s. 11.

KLOPÁKOVÁ, Mária: Kniha, ktorá omína ako strúhanka v oku. Michaela Rosová: Malé Vianoce. (Recenzia). In: Romboid, roč. XLIX, 2014, č. 9 – 10, s. 108 – 109.

KENDRA, Milan: Manifestácie túžby. Poznámky k figurácii moderného subjektu v umeleckej próze (M. Rosová: Dandy). In: Součková, Marta (ed.): K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 219 – 235.

KOČIŠOVÁ, Denisa: K modelovaniu vzťahov v prózach Michaely Rosovej. In: Součková, Marta (ed.): K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 246 – 260.

ŠAFRANOVÁ, Lenka: Dandy včera a dnes. In: Součková, Marta (ed.): K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000. Prešov : Filozofická fakulta PU v Prešove, 2013, s. 236 – 245.

KRBATOVÁ, Lucia: Keď novodobý dandy útočí s cylindrom aj cynizmom. Dostupné na: http://feelart.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=122:lucia&catid=14:-recenzie&Itemid=9

OSTRIHOŇOVÁ, Aňa: Rosová, Michaela: Dandy. Dostupné na: http://www.iliteratura.cz/Clanek/30391/rosova-michaela-dandy

PROKOPČÁK, Tomáš: Možno ho nikto nebude mať tak rád, ako sa má sám. Dostupné na: http://kultura.sme.sk/c/6116080/mozno-ho-nikto-nebude-mat-tak-rad-ako-sa-ma-sam.html

CSIBA, Karol: Fragmenty slovenskej prózy 2011 (25 887 znakov o pôvodnej literatúre). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14/15, príl. s.16.

Red. – ROSOVÁ, Michaela: Aké sú naše nové knihy? (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXII, 30. 5. 2012, č. 11, s. 20.

Finalistka súťaže mladá autorka Ceny Jána Johanidesa 2012

PROKOPČÁK, Tomáš: Koľko toho vtáky vedia o ornitológii? In: SME, 7. augusta 2012.

DROZDOVÁ, Slávka: Zvláštne svety v Berlíne (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXI, 23. 11. 2011, č. 24, s. 5.
Dostupné aj na: http://www.litcentrum.sk/recenzie/dandy-michaela-rosova-zvlastne-svety-v-berline

ŠPÍNA, Michal: Náš somárik Dandy. In: A2, roč. , 2012, č. 2, s. Dostupné aj na: http://www.advojka.cz/archiv/2012/2/nas-somarik-dandy

SZENTESIOVÁ, Lenka: Siločiary bolesti. In: Romboid, roč. 46, 2011, č. 9 – 10, s. 118 – 120.Dostupné aj na: http://romboid.eu/wp-content/uploads/2012/02/Romboid_09_10_2011.pdf

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. III

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Katarzia detstvom. In: Romboid, roč. 45, 2010, č. 3, s. 81 – 83.
Dostupné aj na: http://romboid.eu/wp-content/uploads/2012/03/Romboid_03_2010.pdf

Autor neuved. – ROSOVÁ, Michaela – ŠTEFANEC, Daniel: Nastal čas na súčasnosť. Ocenení autori v súbehu Román 2006 Slovak Telekom Michaela Rosová a Daniel Štefanec (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII, 17. 1. 2007, č. 2, s. 12.