Michal Bartko

23. 9. 1923
Važec
—  17. 6. 2008
Liptovský Hrádok
Žáner:
esej, literárna veda, odborná literatúra

Životopis autora

Michal BARTKO v r. 1935 – 44 absolvoval reálne gymnázium v Liptovskom Mikuláši, r. 1943 – 48 študoval filozofiu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, r. 1947 – 48 bol na študijnom pobyte v Paríži a v Lyone. Po štúdiách pôsobil v Bratislave: r. 1948 – 50 ako asistent filozofického seminára na Slov. univerzite, od r. 1953 redaktor vydavateľstva Slov. spisovateľ a šéfredaktor Revue svetovej literatúry, r. 1964 – 66 bol na študijnom pobyte v Ústave svetovej literatúry a jazykov SAV, r. 1966 – 83 znova redaktor vydavateľstva Slov. spisovateľ. Po prvých básňach a literárnokritických príspevkoch od polovice 50. rokov sústredil záujem na teoretické otázky estetiky a literatúry, ovplyvnený šaldovskou estetikou a francúzskou filozofiou umenia. Popri francúzskych spisovateľoch venoval pozornosť slov. básnikom (I. Krasko, J. Smrek, J. Kostra a i.), o ktorých zaradil state do knihy Portrétne štúdie (1981), filozofii umenia venoval knihu Stupne poznávania (2002). Samostatnú esej venoval tvorbe Maše Haľamovej Poézia prostoty (1984), najnovšie eseje o svetových filozofoch vydal v knihe Cestami tvorby a myslenia (1994). V rkp. zostala monografia o M. Rúfusovi. Okrem prekladov diel francúzskych autorov o filozofii umenia, estetike a kritike (H. Taine, J. M. Guyau, A. Thibaudet a i.) prekladal diela umeleckej literatúry (V. Hugo, R. Nimier, A. France, E. Guillevic a i.).