Michal Chorváth

28. 2. 1910
Slovenské Pravno
—  14. 1. 1982
Bratislava
Pseudonym:
Fero Pánik, Ján Lányi, Maco Zajac, Mišo, Pavel Klokoč
Žáner:
esej, literárna veda, poézia, próza
Michal CHORVÁTH v r. 1920 – 28 študoval na gymnáziu vo Zvolene, 1928 – 36 na Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, 1936 – 40 filozofiu a estetiku na Filozofickej fakulte UK, resp. Slov. univerzity v Bratislave, kde 1941 – 43 bol redaktorom Št. nakladateľstva a 1943 – 44 vydavateľstva SAVU. R. 1944 účastník SNP, redaktor povstaleckého denníka Pravda v Banskej Bystrici, 1944 – 45 žil v ilegalite vo Zvolene. Po vojne r. 1945 povereník informácií, 1945 – 47 pracovník Povereníctva školstva a osvety, súčasne 1945 – 46 poslanec SNR, 1947 generálny… Čítať ďalej