Michal Chuda

13. 11. 1947
Papín
Pseudonym:
M. Papín
Žáner:
editorská činnosť, poézia

Výberová bibliografia

CABADAJ, Peter: Solúnski bratia v súradniciach slovenskej literatúry (Pred 1150 rokmi zomrel Konštantín Filozof). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 8 – 22.

ARTIMOVÁ, Zuzana: Verše, ktoré sú plné kresťanskej nádeje a radosti (Rozhovor). In: Katolícke noviny, roč. 133, 1. a 8. apríla 2018, č. 13/14, s. 8 – 9.

-red-: Zablahoželali Michalovi Chudovi. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 13. 12. 2017, č. 43 – 44 , s. 23.

(Postoj): Michal Chuda: Zostať sám sebou. In: Postoj, 13. 11. 2017.
https://www.postoj.sk/28303/michal-chuda-zostat-sam-sebou

ŠAH: Michal Chuda – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 11, s. 157 – 158.

ZELINKA, Milan: Spomienka v bielom kvete (V. Šikula – R. Dobiáš – M. Chuda). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 7 – 8, s. 296 – 297.

MALINA, Anton: Som v láske (Michal Chuda: Som s tebou v slove). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXII, 8. 2. 2012, č. 3, s. 4.

MARŠÁLEK, Ján: Michal Chuda: Som s tebou v slove (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 128, 2012, č. 12, s. 121 – 122.

-r-: Stretnutie s Michalom Chudom. In: Knižná revue, roč. XXI, 11. 5. 2011, č. 9, s. 2.

HOSTOVÁ, Ivana: Tvorba ako hľadanie a (najmä) strácanie čitateľa (Slovenská nedebutová poézia 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XIV.

ŠAH: Michal Chuda – 55. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 11, s. 159.

ANDRUŠKA, Peter: Od lásky k bolesti. Michal chuda: Jablko v dlani. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 141 – 142.