Michal Dzvoník

28. 12. 1923
Lastomír
—  22. 2. 2016
Košice
Pseudonym:
Emil Dzvoník
Žáner:
próza
R. 1941 – 44 študoval na poľnohospodárskej škole v Michalovciach a v Sabinove, 1947 – 51 na Vysokej škole politických vied v Prahe. Medzitým bol r. 1945 pracovníkom Povereníctva pôdohospodárstva v Košiciach, 1945 – 47 učiteľom na Dôstojníckej škole pre záložníkov v Poprade a v Košiciach, potom r. 1951 – 53 učiteľom kurzu pre prípravu pracujúcich na vysoke školy v Jasove, 1953 – 59 vedeckým pracovníkom… Čítať ďalej