Michal Eliáš

19. 9. 1934
Velčice
—  2. 4. 2018
Martin
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra
Michal ELIÁŠ v r. 1951 – 54 študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach, 1954 – 58 slovenčinu a dejepis na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1958 – 61 ako stredoškolský prof. v Komárne, 1961 – 65 odborný asistent na Pedagogickej fakulte v Nitre, od r. 1965 sa stal pracovníkom Matice slov. v Martine, kde zastával aj funkciu vedúceho Literárneho archívu a neskôr riaditeľa Pamätníka slov. literatúry. V literárnohistorickom bádaní sa sústreďuje na výskum staršej slov. literatúry, o ktorej publikoval pramenné štúdie a edície v… Čítať ďalej