Michal Eliáš

19. 9. 1934
Velčice
—  2. 4. 2018
Martin
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, odborná literatúra

Životopis autora

Michal ELIÁŠ v r. 1951 – 54 študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach, 1954 – 58 slovenčinu a dejepis na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Po štúdiách pôsobil r. 1958 – 61 ako stredoškolský prof. v Komárne, 1961 – 65 odborný asistent na Pedagogickej fakulte v Nitre, od r. 1965 sa stal pracovníkom Matice slov. v Martine, kde zastával aj funkciu vedúceho Literárneho archívu a neskôr riaditeľa Pamätníka slov. literatúry. V literárnohistorickom bádaní sa sústreďuje na výskum staršej slov. literatúry, o ktorej publikoval pramenné štúdie a edície v odborných periodikách a zborníkoch, napr. o Slov. učenom tovarišstve, o rukopisnom zborníku poézie z r. 1821, fotosúbory slov. spisovateľov a národných dejateľov a i. Samostatne vydal prácu Adam František Kollár (1968), súpis rkp. Slavica v Literárnom archíve Matice slovenskej (1968), dokumenty k minulosti Martina Martiniáda (1986) i k dejinám Matice slov. Národna svetlica (1988), spoluautor dejín Matice slov. (2003). Z rkp. pripravil na vydanie memoáre Jána Ignatyho Vojak v poli… (1972), antológiu slov. humoru a satiry Kratochvílne historky (1978), P. Benického Slovenské verše (1981), výber zo štúrovských rkp. Púť po otčine (1981), Listy Jána Francisciho 1 – 2 (1990 – 2004); zostavovateľ knihy Eliášovci z Velčíc (2003), autor monografie Velčice (2007) a publikácie Slávni Slováci (2010).