Michal Fedor

25. 4. 1929
Slanské Nové Mesto
—  14. 7. 1994
Košice
R. 1945 – 48 študoval na obchodnej akadémii, 1949 externe maturoval na št. gymnáziu v Košiciach, 1951 – 56 slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave, 1952 – 53 na Filozofickej fakulte v Prahe, 1961 ukončil katakombálne teologické a filozofické štúdium na tajnom Teologickom inštitúte sv. Alojza v Bratislave, vysvätený 28. 8. 1961. Po štúdiách pôsobil r. 1955 – 61 ako bibliograf v Matici slov. v Martine, 1961 – 64 v Št. vedeckej knižnici v Košiciach, 1964 – 69 vedecký ašpirant v Ústave svetovej literatúry SAV v… Čítať ďalej