Foto © Peter Procházka

Michal Gáfrik

18. 8. 1931
Gregorova Vieska
—  27. 2. 2015
Bratislava
Manželka → Gizela Gáfriková. Michal GÁFRIK r. 1945 – 50 študoval na gymnáziu v Lučenci, 1950 – 55 slovenčinu a literárnu vedu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobí stále v Bratislave: od r. 1954 bol redaktorom Slov. vydavateľstva krásnej literatúry, r. 1955 – 73 interný ašpirant a vedecký pracovník Ústavu slov. literatúry SAV, odkiaľ v období normalizácie musel odísť. Niekoľko mesiacov pracoval v Univ. knižnici, odkiaľ ho takisto prepustili, mal zákaz publikovať, ako aj pôsobiť v oblasti kultúry.… Čítať ďalej