Michal Gáfrik

18. 8. 1931
Gregorova Vieska
—  27. 2. 2015
Bratislava
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, próza

Výberová bibliografia

BELAN, Rudolf: Reformné úsilia mladej slovenskej inteligencie (Spracované podľa stenografického protokolu zo stretnutia mladej slovenskej inteligencie, zvolaného redakciou Smeny dňa 8. 4. 1968 v Bratislave). In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 10. 4. 2019, č. 13 – 14, s. 11.

RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 304, 309.

RÁCOVÁ, Veronika: Spracovanie edičných komentárov a vysvetliviek vo vybraných zväzkoch edície Knižnica slovenskej literatúry. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 304.

NAVRÁTIL, Martin: Aktuálne otázky slovenskej textológie: Textologický diskurz na Slovensku. In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 4, s. 300.

ŠEFRANKO, Martin: Nad rakvou Michala Gáfrika. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 1, s. 10 – 11.

MARKUŠ, Jozef: Za Michalom Gáfrikom. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 5, s. 136 –139.

MINÁRIKOVÁ, Marianna: Michalovi Gáfrikovi k jubileu. In: Knižná revue, roč. XXI, 31. 8. 2011, č. 18, s. 11.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Texty v kontexte (Slovenská literárna veda 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXVI.

Michal Gáfrik '80. Z ohlasov (na jeho tvorbu); Základné životopisné a bibliografické údaje; Michal Gábrik verzus Karol Rosenbaum. In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 25 – 33.

MRÁZ, Peter: Michal Gáfrik: V spätnom zrkadle. In: Knižná revue, roč. XXI, 16. 3. 2011, č. 6, s. 3.

VANOVIČ, Július: Správa o stave ducha (Na margo poslednej knihy Michala Gáfrika). (Michal Gáfrik '80). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 21 – 24.

ZAJDEN, Michal: Gáfrikovo hľadanie mravnej, národnej a duchovnej identity Martina Rázusa. (Michal Gáfrik '80). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 21 – 24.

JURČO, Milan: List jubilantovi Michalovi Gáfrikovi. (Michal Gáfrik '80). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 17 – 18.

LIBA, Peter: Michal Gáfrik – hovorca pravdy. (Michal Gáfrik '80). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 15 – 16.

HOCHEL, Igor: Malé uvažovanie o Michalovi Gáfrikovi. (Michal Gáfrik '80). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 13 – 14.

ZAMBOR, Ján: Etika literárnohistorickej a textologickej práce. (Michal Gáfrik '80). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 11 – 12.

TKÁČIKOVÁ, Eva: Michalovi Fábrikovi k jeho jubileu. (Michal Gáfrik '80). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 10 – 11.

KADLEČÍK, Ivan: Človek sa skladá z ľudí. (Michal Gáfrik '80). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 9.

FÖLDVÁRI, Kornel: Semper idem. (Michal Gáfrik '80). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 7 – 8.

ŠVANTNER, Ján: Pocta Michalovi Gáfrikovi k životnému jubileu. (Michal Gáfrik '80). In: Tvorba, roč. XXI. (XXX.), 2011, č. 2, s. 5 – 6.

VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXV.

MOYŠOVÁ, Stanka: Stále moderná moderna. Michal Gábrik: Na pomedzí moderny. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 3, s. 106 – 107.

VLNKA, Jaroslav: Príspevok k syntéze (Michal Gáfrik: Na pomedzí moderny). In: Knižná revue, roč. XII, 20. 2. 2002, č. 4, s. 3.

KRŠÁKOVÁ, Dana: Gáfrik, Michal: Martin Rázus II. Osobnosť a dielo (1923 – 1937). (Recenzia). In: Slovenská literatúra, roč. 48, 2001, č. 4, s. 364 – 366.

BOLDIŠOVÁ, Emília – GÁFRIK, Michal: Máme na čo nadväzovať. Hovoríme s literárnym vedcom a publicistom Michalom Gáfrikom. In: Knižná revue, roč. XI, 17. 10. 2001, č. 21, s. 12.

GAJDOŠ, Martin: Návraty zavrhnutých pokračujúce (Michal Gáfrik: Martin Rázus I). In: Knižná revue, roč. IX, 20. 1. 1999, č. 2, s. 5.