Michal Habaj photo 2

Michal Habaj

3. 12. 1974
Bratislava
Pseudonym:
gynonymum: Anna Snegina
Žáner:
literárna veda, literatúra faktu, poézia, próza, iné
Krajina:
Slovensko
Národnosť:
Slovensko

Stručná charakteristika

Michal Habaj autorom vedeckých monografií Druhá moderna (2005) a Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka (2013), spoluautorom Slovníka diel slovenskej literatúry 20. storočia (2006) a Slovníka diel slovenskej literatúry 19. storočia (2014). Vydal básnické zbierky 80-967760-4-5 (1997), Gymnazistky. Prázdniny trinásťročnej (1999), Korene neba. Básne z posledného storočia (2000), Básne pre mŕtve dievčatá (2004) a Michal Habaj (2012). Pod pseudonymom Anna Snegina vydal zbierky poézie Pas de deux (2003) a Básne z pozostalosti (2009). Jeho básne sú súčasťou knihy fotografií Doroty Sadovskej Emergency Entrance / Núdzový vchod (2009). Je jedným zo spoluautorov experimentálneho básnického projektu Generator X: Hmlovina (1999) a Generator X_2: Nové kódexy (2013). Ako spoluautor sa zúčastnil na medzinárodnom projekte The European Constitution in Verse (Brusel, 2009). Jeho poézia bola zaradená do mnohých antológií a výberov. Habajove básnické zbierky programovo narúšajú tradičné chápanie autorského a lyrického subjektu. Jedným z básnikových cieľov sa okrem zážitkovosti stáva dekonštrukcia ustálených spôsobov písania poézie a rekonštrukcia poézie postavenej na novej platforme palimpsestu tradičných a post moderných prvkov.