Michal Harpáň photo 1

Michal Harpáň

27. 10. 1944
Kysáč (Srbsko)
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Michal Harpáň – 75). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 10, s. 158.

SOUČKOVÁ, Marta – HARPÁŇ, Michal: "Keď prekladám, chcem mať zážitok." In: Vertigo, 2017, č. 4, s. 30 – 31.

FARKAŠOVÁ, Etela – HARPÁŇ, Michal: Ideálna dvojdomosť neexistuje (Rozhovor s profesorom Michalom Harpáňom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 105 – 112.

SVETLÍK, Adam: Literárne snemovania vojvodinských Slovákov. (hore-dole po Dolnej zemi). In: Romboid, roč. 50, 2015, č. 7 – 8, s. 100.

ČÍŽIKOVÁ, Zuzana: Slovenská vojvodinská literárna veda a kritika v poslednom desaťročí. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 250 – 256.

SVETLÍK, Adam: Súčasná slovenská vojvodinská literatúra a literárna kritika. Z tvorby vojvodinskych autorov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 7 – 8, s. 181– 264.

ŠENKÁR, Patrik: O kultúrnych súradniciach Slovákov v Rumunsku. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 128, 2012, č. 12, s. 76 – 80.

PECHOVÁ, Alexandra: Medzi dvoma domovmi 3 (Antológia slovenskej eseje v zahraničí). Editori M. Harpáň, P. Cabadaj, V. Skalský. In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, s. 3.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. , XXV, XXVIII.

-ľs-: Chvályhodne ucelený pohľad (Michal Harpáň: Texty a kontexty. Slovenská literatúra a literatúra dolnozemských Slovákov). In: Knižná revue, roč. XV, 5. 1. 2005, č. 1, s. 3.

FERUSOVÁ, Zuzana: (Staro)nové správy z Dolnej zeme. (Texty a kontexty. SLovenská literatúra a literatúra dolnozemských Slovákov. Recenzia). In: RAK, roč. X., 2005, č. 7, s. 50 – 52.

MATEJOV, Radoslav: Teória s osvedčenými hodnotami (Michal Harpáň: Teória literatúry). In: Knižná revue, 29. 9. 2004, č. 20, s. 5.

MOYŠOVÁ, Stanislava: Hore a dole. Michal Harpáň: Zápas o identitu. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 263 – 265.

BALÁŽ, Anton – HARPÁN, Michal: Náš vklad do multikultúrnosti vojvodinskej literatúry. Rozhovor s literárnym vedcom a prekladateľom Michalom Harpáňom. In: Knižná revue, roč. XI, 5. 9. 2001, č. 7, s. 7.

BARANOVÁ, Barbora: Menšinová verzus naša (Michal Harpáň: Zápas o identitu). (Tvorivosť literárneho výskumu). In: Knižná revue, roč. XI, 27. 6. 2001, č. 13,  s. 3.

ŠAH: Pripomíname si. Michal Harpáň. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 10, s. 159.