Michal Harpáň photo 1

Michal Harpáň

27. 10. 1944
Kysáč (Srbsko)
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda

Životopis autora

Michal HARPÁŇ študoval na gymnáziu a potom juhoslovanské literatúry na Filozofickej fakulte v Novom Sade, kde od r. 1969 pôsobi ako asistent, neskôr doc., prof. a vedúci katedry slov. jazyka a literatúry, zároveň prednáša slov. literatúru na filozofickej fakulte univerzity v Belehrade  a teóriu literatúry na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne. R. 1974 – 81 bol šéfredaktorom časopisu Nový život. Významný predstaviteľ modernej literárnej vedy, ktorý poukázal na hodnoty slov. dolnozemskej literatúry, v kritickej činnosti ovplyvňoval jej vývoj a nástup novej generácie. Kritiky a literárne recenzie o tejto problematike zhrnul do kníh Priestory imaginácie (1974) a Kritické komentáre (1978). Autor prác Poézia a poetika Michala Babinku (1980) a O Paľovi Bohušovi (1998), monografie Teória literatúry (1986) a i. Vo viacerých ďalších knižných prácach a štúdiách sleduje vývinový oblúk slov. vojvodinskej literatúry a chronológiu tohto vývinu. Sustreďuje sa aj na typologické otázky tvorby popredných osobností slov. dolnozemskej prózy. Autor kníh: Hlboké koľaje – antológia prózy juhoslovanských Slovákov (1988), Premeny rozprávania (1990), Zápas o identitu (2000), Texty a kontexty (2004), Literárne paradigmy (2004) a i. Zostavil niekoľko antólogií a výberov (Rodisko hmiel, P. Bohuš, J. Labáth, J. Kmeť a i.). Do srbčiny prekladá slov. prózu a literárnu vedu.