Michal Havran  photo 1

Michal Havran

8. 9. 1973
Bratislava
Žáner:
esej, próza, scenáristika, iné, literatúra faktu

Výberová bibliografia

MAKARA, Martin: Ultrarealizmus zvetranej utópie (Michal Havran: Otec bol v strane). Kritika. In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 2, s. 169 – 172.

JAŠKO, Ľubomír: O mužovi, ktorého zničila predstavivosť (Michal Havran: Otec bol v strane). In: Sme, roč. 27, 1. 2. 2019, č.  17, príl. Magazín o knihách, s. VIII.

HALVONÍK, Alexander: Oneskorene o Havranovi. Michal Havran: Analfabet (Recenzia). In: Romboid, roč. LIII, 2018, č. 1 – 2, s. 164 – 166.

(bbg), (kh), (II), (mk), (rk): Prekvapujúce finále Anasoft litera 2017. In: Sme, roč. 25, 7. 4. 2017, č. 82, príl. Magazín o knihách, s. X.– XI.

HEVIER, Daniel ml.: Michal Havran: Besnota (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXVI, 26. 5. 2016, č. 5, s. 21.

Autor neuved.: Michal Havran ml.: Analfabet. In: Pravda, 29. 11. 2016.
http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/412308-michal-havran-ml-analfabet/

-rm- -kz- -mševc: Festival literatúry.  In: Knižná revue, roč. XXV, 21. 10. 2015, č. 21, s. 2.

Autor neuved:: Anasoft litera fest 2015. In: Knižná revue, roč. XXV, 6. 5. 2015, č. 9, s. 7.

MATEJOV, Radoslav: Anasoft litera fest. In: Knižná revue, roč. XXIV, 28. 5. 2014, č. 11, s. 4.

FERKO, Miloš: Prehliadka populárnej produkcie (Slovenská populárna próza 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 21.

MELNÍK, Jakub: Špionážny román (?) Michal Havran – Maroš Hečko: Kandidát. (Recenzia). In: Romboid, roč. XLVII, č. 10, 2012, s. 101 – 103.