Michal Hvorecký

29. 12. 1976
Bratislava
Žáner:
esej, pre deti a mládež, próza, iné

Komplexná charakteristika

Literárna montáž a sampling spojený s autorsky aktualizovanou fantastikou dáva Hvoreckého próze od začiatku špecifický kolorit, ktorý popredný odborník na sci-fi O. Herec nazval „panoptikum popkultúry“. Problémom i výhodou kyberpunku – čo je podstatný žánrový rámec Hvoreckého textov – je „estetika šoku“ ako ju charakterizoval už v polovici minulého storočia W. Benjamin – v jarmočnej vrave civilizácie je lyrika sama osebe nefunkčná. Azda preto prekvapujúce riešenia v prekvapujúcom prostredí Hvoreckého próz, kde nič, ani Paríž nezostáva na svojom mieste, zvyšujú košatosť tejto estetiky aj cez výrazovú pestrosť najrozličnejších exkurzov a citácií z politológie, marketingu, teórie reklamy, sociológie či estetiky. Aj keď tento typ prózy už ako forma rezignuje na aristotelovsky klasické poznanie, predsa má ako obraz významný noetický rozmer – postavy hlboko započúvané do vlastného partu, mechanicky deklamujúce verbalizovaný svet vo svojom vnútri, nie sú akiste len produktom fantázie autora, skôr by sme ich mali vnímať ako varovnú symboliku paradoxu diskomunikácie – virtuálna „dosažiteľnosť“ nášho blížneho skrz sklo vysvieteného monitora môže byť aj demonštráciou jeho izolácie.

Peter Valček